Blog

Artykuł przeczytasz w: 12 min

Analiza PEST – odkryj nowe horyzonty w branży e-commerce

Każda decyzja strategiczna będzie nieść ze sobą długoterminowe konsekwencje, dlatego dowiedz się, w jaki sposób minimalizować ryzyko niepowodzeń. Co dają analiza 5 sił Portera, analiza PEST? Przykłady znajdziesz w tekście!

Artykuł przeczytasz w: 12 min
Na rynku e-commerce, gdzie konkurencja jest zacięta, a kanały marketingowe mnogie, odpowiednie zarządzanie budżetem i strategiczne planowanie to klucz do sukcesu. Jak zatem podejmować właściwe decyzje i efektywnie alokować zasoby? Odpowiedź pomoże Ci znaleźć analiza PEST, która skupia się na makroekonomicznych czynnikach mających wpływ na Twój biznes. Sprawdź, jak przeprowadzić analizę PEST na przykładach branży modowej oraz produktów dla dzieci.

SPIS TREŚCI

  Kontakt Analiza PEST

  Makrootoczenie – przeanalizuj, co w otoczeniu piszczy

  W dzisiejszych czasach mnogość kanałów marketingowych i możliwości dotarcia do klientów jest na tyle duża, że przy ograniczonych zasobach marketingowych musisz podejmować trafne decyzje o inwestowanych środkach. Ponadto silna konkurencja na rynku e-commerce sprawia, że prowadzenie skutecznych działań marketingowych wcale nie jest takie proste. Dla przykładu – zainwestowanie zbyt małych środków w SEO w Twojej branży może okazać się niewystarczające do osiągnięcia jakichkolwiek efektów.

  Cytując za K. Kozioł: 

  makrootoczenie, zwane otoczeniem dalszym, ogólnym przedsiębiorstwa, to ogromnie ważny element, wpływający na bieżącą i przyszłą sytuację przedsiębiorstwa. Można je scharakteryzować jako zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa, wynikający z lokalizacji podmiotu w określonym regionie i kraju, układzie politycznym i społecznym czy w określonej strefie klimatycznej. Najważniejszą cechą makrootoczenia jest to, że bardzo silnie wpływa na pozycję i możliwości działania przedsiębiorstwa, a przedsiębiorstwo nie jest w stanie zmienić tych warunków”.

  Poprzez analizę makrootoczenia będziesz w stanie identyfikować pojawiające się szanse i zagrożenia dla Twojego e-commerce. Oddziaływanie makroekonomiczne będzie różne w zależności od tego, w jakiej branży działasz oraz na gdzie na świecie prowadzisz swoje działania.

  Analiza PEST – przykład dobrego fundamentu pod skuteczną strategię e-commerce

  Analiza PEST służy badaniu czynników makroekonomicznych, które mają wpływ na Twój e-commerce. PEST to akronim słów: political, economic, socio-cultural and technological.

  Rozwinięciem analizy PEST jest analiza PESTEL. Analiza PESTEL uwzględnia dodatkowo czynniki Środowiskowe (Environmental) i Prawne (Legal). Istnieje również uproszczony model analizy PEST, czyli tak zwana analiza trójetapowa. 

  Jak przeprowadzić analizę PEST dla Twojej strategii marketingowej?

  Robiąc analizę PEST, powinieneś wypisać po 3-4 czynniki z każdego obszaru (polityczny, ekonomiczny, społeczny, technologiczny). Następnie oceń trend poszczególnych czynników oraz ich wpływ na Twój biznes.

  PEST analiza przykłady

  Analiza trójetapowa – na czym polega?

  Analiza trójetapowa to podejście polegające na skupieniu się na trzech głównych obszarach, które stanowią kluczowe elementy analizy PEST: polityczno-prawne, ekonomiczne oraz społeczno-kulturowe. W ramach tego podejścia skup się na tych trzech głównych kategoriach czynników zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na Twoją firmę lub branżę.

  Analiza trójetapowa pozwala na bardziej skoncentrowane spojrzenie na kluczowe obszary wpływu zewnętrznego na firmę, co może ułatwić identyfikację szans i zagrożeń oraz dostosowywanie strategii biznesowej, oraz strategii marketingowej

  Oferta analiza PEST

  Etapy analizy PEST – budujemy fundament pod strategie Twojego biznesu

  Analiza PEST jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania strategicznego, które pozwoli Ci zrozumieć otoczenie zewnętrzne firmy, zidentyfikować czynniki wpływające na jej działalność i dostarczać informacji do opracowywania strategii biznesowych. 

  Etap Polityczny

  W na tym etapie analizy PEST bierze się pod uwagę czynniki polityczno-prawne. Przykłady aspektów, które warto wziąć pod uwagę to: 

  • polityka podatkowa i cła,
  • stabilność polityczna i ryzyko konfliktów,
  • przepisy regulujące działalność branży,
  • polityka imigracyjna i handlowa,
  • zmiany w regulacjach dotyczących ochrony konsumenta.

  Etap Ekonomiczny

  W tym etapie analizuje się dochody, koszty i ogólną kondycję finansową firmy i jej otoczenia, a więc czynniki ekonomiczne. Przykłady to:

  • wzrost gospodarczy i trendy ekonomiczne,
  • inflacja i stopy procentowe,
  • dochody konsumentów i ich zmiany,
  • bezrobocie i rynek pracy,
  • sytuacja finansowa kraju lub regionu, w którym firma działa.

  Etap Społeczny

  Tu przy analizie bierze się pod uwagę zmieniające się preferencje, wartości, zachowania konsumentów oraz kwestie społeczne wpływające na rynek i firmę. Co można uznać za czynniki społeczne? Przykłady to:

  • demograficzne zmiany populacji, 
  • trendy konsumenckie i preferencje zakupowe,
  • wzorce zachowań społecznych,
  • świadomość ekologiczna i zrównoważony rozwój,
  • zmiany w stylach życia i trendy kulturowe.

  Etap Technologiczny

  W tym etapie analizuje się innowacje technologiczne, które mogą wpływać na sposób prowadzenia biznesu i tworzenia produktów. Czynniki technologiczne – przykłady to:

  • postęp technologiczny i trendy IT,
  • nowe technologie wpływające na procesy produkcji, dystrybucji i sprzedaży,
  • rozwój platform e-commerce i narzędzi marketingowych,
  • konkurencyjność branży pod kątem technologii,
  • możliwości automatyzacji i optymalizacji procesów.

  Gdzie szukać danych analitycznych do analizy PEST?

  Oto kilka przydatnych linków, które pomogą Ci przeprowadzić poprawne wnioskowanie PEST. Analiza powstać może w oparciu o dane pochodzące z tych źródeł:

  Przykłady analiz PEST w e-commerce

  Tyle teorii. Jak więc powinna wyglądać prawidłowo przygotowana analiza PEST? Przygotowaliśmy dla Ciebie dwa przykłady analiz PEST bazujących na branży fashion oraz dziecięcej. Poniżej przyjrzymy się kilku przykładowym czynnikom z każdej z kategorii analizy PEST, które mogą mieć wpływ na biznes w wymienionych branżach, oraz pełnym analizom PEST. 

  Rozmowa strategiczna Analiza PEST

  Czynniki społeczne – przykłady dla branży fashion i dziecięcej

  Oto przykłady czynników społecznych, które mogą mieć wpływ na Twoją firmę działającą w branży fashion lub dziecięcej. 

  BRANŻA MODOWA:

  • Zmieniające się trendy modowe: Preferencje konsumentów w zakresie stylu, kolorów i wzorów mogą wpłynąć na popyt na konkretne produkty.
  • Świadomość ekologiczna: Rosnąca troska o środowisko może prowadzić do wzrostu popytu na produkty zrównoważone i przyjazne dla środowiska.

  BRANŻA DZIECIĘCA:

  • Nowe modele rodzicielstwa: Zmieniające się role płciowe i oczekiwania dotyczące wychowania dzieci mogą wpłynąć na popyt na różnego rodzaju produkty dziecięce.
  • Edukacja i rozwój: Wzrost zainteresowania edukacją poprzez zabawę może wpłynąć na popyt na interaktywne i edukacyjne zabawki.

  Czynniki polityczno-prawne przykłady dla branży fashion i dziecięcej

  Oto przykłady czynników polityczno-prawnych, które mogą wpłynąć na Twoją firmę operującą w sektorze mody lub artykułów dziecięcych.

  BRANŻA MODOWA:

  • Przepisy dotyczące etyki w produkcji: Różnorodne przepisy dotyczące warunków pracy i produkcji w branży odzieżowej mogą wpłynąć na sposoby działania firm i dostawców.
  • Cła i opłaty importowe: Zmiany w polityce handlowej i celnej mogą wpłynąć na koszty importu surowców lub gotowych produktów.

  BRANŻA DZIECIĘCA:

  • Bezpieczeństwo produktów: Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i certyfikacji produktów dziecięcych mogą wpłynąć na procesy produkcji i dystrybucji.
  • Reklama dla dzieci: Obostrzenia dotyczące reklamy skierowanej do dzieci mogą wpłynąć na strategie marketingowe w branży dziecięcej.

  Czynniki ekonomiczne przykłady dla branży fashion i dziecięcej

  Poniżej znajdziesz przykłady czynników związanych z ekonomią, które mogą mieć wpływ na Twoją firmę działającą w branżach mody lub artykułów dla dzieci, prezentowane w tabeli poniżej.

  BRANŻA MODOWA:

  • Zmiany w dochodach konsumentów: Wzrost lub spadek dochodów może wpłynąć na popyt na produkty luksusowe, lub tańsze opcje.
  • Inflacja: Wzrost cen surowców lub kosztów produkcji może wpłynąć na ceny finalnych produktów.

  BRANŻA DZIECIĘCA:

  • Wzrost populacji dzieci: Wzrost liczby dzieci może wpłynąć na popyt na produkty związane z opieką, edukacją i rozrywką dla dzieci.
  • Trendy w wydawaniu na dzieci: Zmiany w sposobach wydawania pieniędzy na dziecięce produkty mogą wpłynąć na rodzaje produktów preferowane przez rodziców.

  Czynniki technologiczne przykłady dla branży fashion i dziecięcej

  W poniższej tabeli znajdziesz przykłady czynników technologicznych, które mogą wpłynąć na Twoją firmę operującą w dziedzinach mody lub produktów dziecięcych.

  BRANŻA MODOWA:

  • Handel elektroniczny: Rozwój platform e-commerce i technologii płatności online może wpłynąć na strategie dystrybucji i sprzedaży.
  • Rozwój wirtualnej rzeczywistości (VR): Technologie VR mogą umożliwić klientom przymierzenie ubrań wirtualnie przed zakupem online.

  BRANŻA DZIECIĘCA:

  • Aplikacje edukacyjne: Rozwój aplikacji edukacyjnych może wpłynąć na popyt na urządzenia elektroniczne i produkty edukacyjne dla dzieci.
  • Zautomatyzowana produkcja zabawek: Nowe technologie produkcji mogą wpłynąć na efektywność i jakość produkcji zabawek dla dzieci.

  Przykłady analiz PEST w branży fashion i dziecięcej

  Zbierając powyższe informacje w całość, otrzymasz właśnie analizę PEST. Teraz należy wyciągnąć wnioski, które pomogą Ci zbudować strategię rozwoju Twojego biznesu. Oto wnioski dla naszych przykładowych branż.

  BRANŻA MODOWA:

  • Polityczne: Zmiany w regulacjach handlowych i celnych mogą wpłynąć na koszty importu odzieży i akcesoriów modowych. Przykładowo, podwyższenie ceł może wpłynąć na marże zysku.
  • Ekonomiczne: Fluktuacje kursów walut mogą wpłynąć na ceny surowców, a przez to na ceny gotowych produktów. To może wpłynąć na decyzje dotyczące cen w sklepie e-commerce.
  • Społeczne: Zmieniające się trendy modowe, preferencje konsumentów i kulturowe oczekiwania wpłyną na to, jakie produkty będą popularne. Na przykład, wzrastająca świadomość ekologiczna może zwiększyć popyt na produkty zrównoważone.
  • Technologiczne: Rozwój technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) może wpłynąć na doświadczenia zakupowe online, umożliwiając klientom przymierzenie” ubrań przed zakupem.

  BRANŻA DZIECIĘCA:

  • Polityczne: Zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa produktów dziecięcych mogą wpłynąć na procesy produkcji i dystrybucji. Nowe regulacje mogą wymagać dodatkowych testów i certyfikacji.
  • Ekonomiczne: Wzrost lub spadek dochodów rodzin może wpłynąć na zakupy związane z produktami dziecięcymi, takimi jak ubrania, zabawki i artykuły do pielęgnacji.
  • Społeczne: Zmieniające się role płciowe i oczekiwania dotyczące wychowania dzieci mogą wpłynąć na popyt na różne rodzaje produktów dziecięcych. Na przykład, większa dbałość o edukacyjne zabawki.
  • Technologiczne: Rozwój aplikacji edukacyjnych i interaktywnych zabawek może wpłynąć na preferencje rodziców i dzieci w zakresie produktów edukacyjnych.

  Dzięki tak przygotowanej analizie PEST możesz lepiej zrozumieć szerszy kontekst, w którym działa Twoja firma, dzięki czemu Twoja strategia biznesowa będzie kreowana bardziej świadomie, co z pewnością przełoży się na wzrost Twojego przedsiębiorstwa.

  Podsumowanie

  Analiza PEST to istotne narzędzie w zarządzaniu strategicznym, pozwalające zrozumieć czynniki makroekonomiczne wpływające na działalność w e-commerce. Badanie obszarów politycznych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych jest kluczowe dla identyfikacji szans i zagrożeń. Wartością dodaną jest jej rozwinięcie w formie analizy PESTEL, która dodatkowo uwzględnia aspekty środowiskowe i prawne. Analiza trójetapowa z kolei umożliwia skoncentrowanie się na trzech głównych kategoriach czynników zewnętrznych. Niezależnie od branży, przeprowadzenie tego rodzaju analizy to krok, który nie powinien być pominięty w planowaniu strategicznym Twojego biznesu.

  FAQ 

  Czym jest analiza PEST i jak może pomóc w strategii marketingowej dla e-commerce?

  Analiza PEST to narzędzie analizy otoczenia przedsiębiorstwa, uwzględniające czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne. Pomaga w zrozumieniu wpływu tych czynników na strategię marketingową e-commerce, umożliwiając dostosowanie działań do zmieniających się warunków rynkowych.

  Na podstawie wyniku analizy PEST przedsiębiorstwo może lepiej zidentyfikować szanse i zagrożenia, wypracować bardziej skuteczne segmenty rynku, dostosować produkty/usługi do potrzeb klientów oraz odpowiednio wykorzystać trendy technologiczne i społeczne, co przyczyni się do skuteczniejszego planowania i wdrażania strategii marketingowej w e-commerce.

  Jakie czynniki są brane pod uwagę w analizie PEST i jak wpływają na strategię marketingową dla e-commerce?

  Analiza PEST uwzględnia czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne. Te czynniki wpływają na strategię marketingową dla e-commerce poprzez dostarczanie informacji o regulacjach prawnych, podatkach, stabilności politycznej (polityczne), inflacji, bezrobociu, dochodach klientów (ekonomiczne), preferencjach i trendach społecznych (społeczne), postępie technologicznym, innowacjach (technologiczne). Wiedza ta umożliwia dostosowanie oferty, cen, komunikacji marketingowej i wyboru kanałów dystrybucji do zmiennych warunków rynkowych i potrzeb klientów.

  Jak często należy przeprowadzać analizę PEST dla biznesu e-commerce?

  Należy przeprowadzać analizę PEST dla biznesu e-commerce regularnie, najlepiej co najmniej raz na rok lub w razie istotnych zmian na rynku. Działalność e-commerce jest silnie uzależniona od dynamicznych czynników otoczenia, dlatego częsta aktualizacja analizy PEST pozwala na reagowanie na zmieniające się warunki polityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne, oraz dostosowanie strategii marketingowej w sposób bardziej odpowiedni i skuteczny.

  Czy analiza PEST może pomóc zidentyfikować nowe możliwości na rynku e-commerce?

  Tak, analiza PEST może pomóc zidentyfikować nowe możliwości na rynku e-commerce. Poprzez ocenę czynników politycznych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych, analiza ta może ujawnić trendy, zmiany i innowacje, które otwierają nowe perspektywy biznesowe. Na przykład, identyfikacja rosnącego zapotrzebowania na produkty związane z konkretnymi trendami społecznymi lub wykorzystanie nowych technologii do poprawy procesów e-commerce mogą stać się źródłem nowych możliwości dla przedsiębiorstwa.

  Jak wdrożyć wyniki analizy PEST w strategię marketingową dla e-commerce?

  Aby wdrożyć wyniki analizy PEST w strategię marketingową dla e-commerce, można podjąć następujące kroki:

  1. Identyfikacja wpływu: Przeanalizuj, które konkretne czynniki PEST mają największy wpływ na twoje przedsiębiorstwo e-commerce i jego otoczenie.
  2. Segmentacja rynku: Na podstawie identyfikowanych trendów i zmian społecznych, ekonomicznych czy technologicznych, dostosuj segmentację rynku, aby lepiej trafiać w potrzeby nowych grup klientów.
  3. Produkty/usługi: Dostosuj ofertę produktów/usług do zmieniających się preferencji i potrzeb klientów wynikających z analizy społecznej i technologicznej.
  4. Ceny: Uwzględnij zmiany ekonomiczne i społeczne przy ustalaniu strategii cenowej, aby dostosować się do zdolności nabywczej klientów.
  5. Komunikacja marketingowa: Dostosuj swoje przekazy marketingowe do trendów społecznych i technologicznych. Wykorzystaj odpowiednie kanały komunikacji, aby dotrzeć do docelowej grupy klientów.
  6. Innowacje: Bazując na wynikach analizy technologicznej, zastanów się, jak nowe technologie mogą być wykorzystane do poprawy doświadczenia klienta w e-commerce.
  7. Rozwój produktów/usług: Na podstawie identyfikacji trendów technologicznych, rozważ wprowadzenie nowych produktów/usług, które odpowiadają na rosnące zapotrzebowanie.
  8. Kontrola i dostosowanie: Regularnie monitoruj zmiany w czynnikach PEST i dostosowuj strategię marketingową w odpowiedzi na ewoluujące otoczenie.

  Wdrożenie wyników analizy PEST w strategię marketingową wymaga elastyczności i gotowości do reagowania na zmieniające się warunki rynkowe oraz umiejętności dostosowywania się do nowych możliwości i zagrożeń.

  Podoba Ci się ten artykuł?
  Oceń:

  Odmień z nami swój
  biznes online

  Postaw przed nami wyzwanie, opowiedz o problemie. My staniemy do walki.