#Gamechangers

AJAX

AJAX (od ang. Asynchronous JavaScript and XML) to technologia pozwalająca na odświeżanie jedynie części strony, a nie jej całości, co odbywa się asynchronicznie. Dane są wówczas zaciągane z pliku XML lub txt zlokalizowanego na serwerze przy pomocy JavaScript albo innego skryptu. AJAX nie jest zatem językiem programowania, lecz techniką wykorzystującą inne języki. Znajduje zastosowanie przy tworzeniu interaktywnych stron, na których dane przetwarza się bez konieczności przeładowania całej strony. Wykorzystuje się ją też przy pobieraniu danych z zewnętrznego API, danych o produktach dostępnych w sklepie internetowym czy przedłużaniu w tle sesji aktywnego użytkownika.

Czym jest asynchroniczność?

Dzięki asynchroniczności działanie przeglądarki nie zostaje zablokowane przez skrypt, a przesyłanie danych traktuje się jako odrębny proces realizowany w tle. W ten sposób przeglądarka działa znacznie szybciej, niż miałoby to miejsce w przypadku działania synchronicznego.

Technologia AJAX – co się na nią składa?

Podstawowe elementy wchodzące w skład techniki AJAX to:

  • XML – jest językiem znaczników, za pomocą którego opisuje się odbierane dane. Często okazuje się jednak, że informacje przesyłane są w innym formacie i odbierane w postaci tekstowej. Mowa tu o gotowych fragmentach HTML czy kodu JavaScript. 
  • JavaScript – nie stanowi warunek konieczny, ponieważ zamiast niego można użyć innego języka skryptowego, np. VBScript bądź JScript.
  • XMLHttpRequest – pozwala na asynchroniczne wysyłanie danych. W ten sposób dane mogą być pobierane w tym samym czasie z różnych miejsc, a użytkownik może wykonywać w trakcie przesyłania danych inne czynności.

jQUERY a AJAX

Warto wiedzieć, że jQuery i AJAX należą do najczęściej używanych technik przydatnych podczas tworzenia przyjaznego, interaktywnego środowiska w witrynach. Często łączy się je ze sobą, aby aplikacja działała szybciej, a tym samym była atrakcyjniejsza dla użytkownika.