#Gamechangers

HTML

Co to jest HTML? W kontekście współczesnego biznesu internetowego wiele się mówi o HTML. Skrót ten wziął się od pierwszych słów HyperText Markup Language. Po polsku oznacza to Hipertekstowy język znaczników. Jest to nazwa języka wykorzystywanego do tworzenia dokumentów hipertekstowych. Współcześnie HTML jest używany do tworzenia stron internetowych

Język HTML pozwala dodawać w tekście istotne elementy

takie jak na przykład akapity, ramki, czy wyróżnienia. Pozwala także określić, jak dany tekst będzie się prezentował w przeglądarce. HTML składa się z kilku elementów. Są to:

 • znaczniki i ich atrybuty
 • typy danych
 • referencje znakowe
 • odwołania
 • deklaracje typu dokumentu.

W przeglądarce nie widzimy znaczników, tylko końcowy efekt ich działania.

Czym są i do czego służą w HTML znaczniki?

Najbardziej znanym elementem języka HTML są znaczniki. Tag lub znacznik HTML to komenda, która instruuje co ma robić i jak ma się wyświetlać dany element. Przyjmuje formę tekstu, umieszczonego w ostrych nawiasach. Znaczniki HTML występują w parach. Początkowy znacznik wygląda tak: <tag>. Znacznik końcowy tworzy się poprzez dodanie / do znacznika początkowego: </tag>.

Najpopularniejsze znaczniki HTML

Wśród najpopularniejszych znaczników HTML znajdują się:

 • HTML — znacznik otwierający
 • HEAD — znacznik nagłówka dokumentu
 • META TITLE — znacznik tytułu strony
 • BODY — znacznik treści dokumentu
 • H1-H6 — znaczniki nagłówków
 • B/STRONG — znacznik pogrubienia
 • IMG — znacznik obrazu
 • A — znacznik hiperłącza.