#Gamechangers

ISP

ISP albo inaczej dostawca dostępu do internetu, to, mówiąc prościej, firma, która zapewnia dostęp do sieci osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym. Mimo korzystania z usług firmy, usługobiorcy nadal potrzebują sprzętu telekomunikacyjnego, sieciowego i routingu, aby połączyć się z Internetem. ISP utrzymują po swojej stronie duże sieci infrastruktury technologicznej. Zatrudniają również tysiące techników, którzy zapewniają ciągłość działania sieci. Dlatego też dostawca dostępu do internetu ma określony Point of Presence, czyli punkt obecności (PoP). To jest właśnie to miejsce, gdzie znajdują się jego serwery sieciowe i routery.

ISP: co to znaczy?

ISP to skrót od angielskiego Internet Service Provider, czyli dostawca usług internetowych. Zdarza się też, że ISP jest określany jako iap od angielskiego Internet access provider, czyli dostawca dostępu do Internetu.

Za co odpowiada ISP?

Dostawca dostępu do internetu odpowiada przede wszystkim za tworzenie połączeń na skalę lokalną, regionalną, lub krajową (sieci), które pozwalają użytkownikom na transmisję danych pomiędzy sobą. Odbiorcy różnych ISP mogą się komunikować między sobą i przesyłać dane pomiędzy swoimi urządzeniami. Do głównych zadań ISP należą:

  • umożliwienie klientom stałego dostępu do internetu,
  • przekierowywanie ruchu internetowego,
  • hosting,
  • rejestracja nazw domen,
  • dostarczanie usług poczty elektronicznej,
  • utrzymywanie infrastruktury technologicznej.