#Gamechangers

Adres IP

Adres IP (Internet Protocol) lub po prostu „IP”, to unikalny numer identyfikujący urządzenie w Internecie lub sieci lokalnej. Istnieją obecnie dwa podstawowe typy formatów adresów IP - IPv4 i IPv6.

Jak działa adres IP?

Adres IP w formacie IPv4 zapisywany jest w notacji dziesiętnej kropkami (dotted decimal), która składa się z 4 zestawów liczb oddzielonych kropką, przy czym każdy zestaw reprezentuje liczbę 8-bitową w zakresie od (0–255). Przykładem adresu IPv4 jest 192.168.1.10. W formacie IPv6 zapis przyjmuje postać liczby całkowitej w formacie 128-bitowym. Przykładem może być taki zapis: 2001:0:3238:DFE1:63::FEFB.

Adres IP — co to umożliwia?

Adres IP pozwala komputerowi łączyć się z innymi urządzeniami przez Internet. Umożliwia rozpoznanie systemu przez inne systemy połączone za pomocą protokołu internetowego. Adres IP pozwala internetowi znaleźć konkretne urządzenie wśród miliardów innych podłączonych do niego urządzeń. To ekwiwalent kodu pocztowego, ulicy i numeru domu w internecie.