#Gamechangers

API

API (z ang. Application Programming Interface) oznacza Interfejs Programowania Aplikacji. To sposób komunikacji między aplikacjami sieciowymi a składnikami oprogramowania oraz wymiany informacji pomiędzy odrębnymi systemami. Dzięki integracji API możliwe okazuje się powiększenie funkcjonalności aplikacji sieciowych z uwagi na przechowywanie danych pochodzących z zewnętrznych źródeł

Interfejs Programowania Aplikacji – przykład wykorzystania API 

Chociaż pojęcie API może wydawać się skomplikowane, w rzeczywistości takie nie jest. Najlepiej zobrazować to na przykładzie wyszukiwarki lotów. Jeśli zależy Ci na konkretnej linii lotniczej, to sprawdzasz wówczas loty na stronie tego przewoźnika. Zwykle jednak liczy się także atrakcyjna cena oraz dogodny termin. Korzystamy zatem z witryny, która gromadzi dostępne oferty wszystkich przewoźników na rynku. Wyszukiwarka tego typu nie ma dostępu do bazy danych poszczególnych linii lotniczych, dlatego też łączy się z API każdej z linii i wyszukuje najlepsze oferty. 

Oczywiście to tylko jeden z przykładów zastosowania interfejsu programowania aplikacji. Istnieje ich bowiem dużo więcej. Usprawniają one pracę w wielu branżach. 

Czym jest API? Jakie są jej typy?

REST API (Representational State Transfer API) – wykonują żądania i otrzymują odpowiedzi przy pomocy funkcji HTTP. Są używane na stronach z treściami graficznymi, np. Instagramie, czy w rozwiązaniach bazujących na otwartym kodzie źródłowym.

SOAP (Simple Object Access Protocol) – może skorzystać z dowolnego protokołu komunikacyjnego lub systemu operacyjnego zamiast HTTP.

Interfejs API przeglądarki – pozwalają na interakcję przeglądarki i witryn internetowych, aby poprawić interfejs użytkownika danej strony.

Interfejs API do systemów Android/iOS – umożliwia aplikacjom mobilnym współdziałanie z elementami sprzętowymi iPhone’a, np. pojawianie się powiadomień ze zdarzeń, w których liczy się szybka reakcja.