#Gamechangers

CAC

CAC to jeden ze wskaźników występujących w e-commerce. Nazwa CAC stanowi skrót od Customer Acquisition Cost, co oznacza przeciętny koszt pozyskania klienta. Dzięki wyliczeniu tego współczynnika jesteśmy w stanie sprawdzić, czy dana inwestycja była opłacalna, a zatem jej koszty okazały się niższe niż potencjalne zyski. Chociaż w porównaniu do innych wskaźników marketingowych o CAC (Customer Acquisition Cost) słyszy się dosyć rzadko, warto zapoznać się z nim bliżej, np. gdy masz ograniczony budżet i nie możesz sobie pozwolić na najmniejszą stratę.

Customer Acquisition Cost – jak liczyć ten wskaźnik? 

Wyliczenie CAC (Customer Acquisition Cost) nie jest takie łatwe, jak mogłoby się wydawać. Co więcej, niekiedy pomija się w tym procesie wiele zmiennych. Wszystko zależy od wielkości Twojej firmy. W przypadku małych przedsiębiorstw warto skorzystać z uproszczonego modelu, w którym wszystkie poniesione na marketing wydatki (social media, SEO itp.) dzieli się przez liczbę pozyskanych konsumentów w danym przedziale czasowym. Dobrą praktyką jest ta, kiedy koszt pozyskania klienta wylicza się osobno w różnych kanałach. Dzięki temu dowiesz się, w który z nich warto bardziej zainwestować.

W przypadku większych firm wariant uproszczony się nie sprawdzi. Tutaj, jeśli chodzi o koszt pozyskania klienta, pod uwagę należy wziąć także takie koszty jak wynagrodzenie pracowników działu marketingu oraz agencji reklamowej, zakupionych materiałów czy wykorzystanych narzędzi. Zwróć przy tym uwagę również na przedział czasowy – miesiąc to za krótki okres na zmierzenie CAC (Customer Acquisition Cost). Lepiej zrobić to w ujęciu kwartalnym.

Jak interpretować uzyskany wynik? Aby był on dla Ciebie przydatny, należy obliczyć również inny wskaźnik, jakim jest LTV.

CAC vs LVT 

Skrót LTV oznacza Lifetime Value, czyli wartość życiową. Obejmuje ona dłuższą perspektywę, pokazując, jakie przychody może przynieść klient w całym czasie relacji z firmą. Dzięki temu potrafisz ocenić, jak opłacalni są dla Ciebie stali klienci i czy warto inwestować w utrzymywanie relacji z nimi.

LTV liczy się jako wartość zakupów w skali roku podzieloną przez iloczyn liczby unikatowych klientów w skali roku i średniej marży. Wynikiem tego działania będzie średnia wartość klienta w skali roku. Teraz wystarczy porównać ją do CAC (Customer Acquisition Cost) – ta zawsze powinna być od niego wyższa. Oznacza to wówczas, że dłuższe utrzymanie klienta zwiększa jego wartość.