#Gamechangers

CPM

CPM pochodzi od angielskich i łacińskich słów: Cost per Mille. Jest terminem marketingowym używanym do oznaczenia ceny 1000 wyświetleń reklamy na jednej stronie internetowej. Tak wygląda najprostsza definicja CPM. Co to znaczy w praktyce? Jeśli wydawca witryny pobiera 2,00 zł CPM, oznacza to, że reklamodawca musi zapłacić 2,00 zł za każde 1000 wyświetleń swojej reklamy.

Jak policzyć cost per mille?

CPM oblicza się na podstawie kosztu reklamy i podzielenia przez całkowitą liczbę wyświetleń, a następnie pomnożenia łącznej wartości przez 1000 (CPM = koszt / wyświetlenia x 1000). Częściej stawka CPM jest ustalana przez platformę dla jej powierzchni reklamowej i używana do obliczania całkowitego kosztu kampanii reklamowej.

Na przykład milion wyświetleń przy CPM o wartości 10 zł to łączna cena 10 000 zł.

 

1 000 000/1 000 wyświetleń = 1 000 jednostek

1000 jednostek X CPM 10 zł = 10000 zł łącznej ceny

Kiedy się stosuje model CPM?

Reklamodawcy lubią reklamy CPM, ponieważ płacą tylko za wyświetlanie reklam. Właściciele powierzchni reklamowych również. Ponieważ jednak stawki CPM są niskie — witryna potrzebuje silnego ruchu, aby uzyskać przyzwoite pieniądze z reklam CPM.

CPM najlepiej jest wykorzystywać do zwiększania świadomości i zaangażowania marki. Jest to dobry kierunek, gdy próbujesz budować widoczność marki.