#Gamechangers

Kliknięcie

Kliknięcie to termin używany do opisania czynności naciśnięcia przycisku myszy (zwykle lewego przycisku myszy, jeśli mysz ma dwa przyciski) jeden lub więcej razy. Kliknięcie przycisku myszy, kiedy jej kursor znajduje się nad określonym elementem na ekranie, wiąże się z wywołaniem pewnej akcji. W zależności od używanego komputera lub używanego programu zmienia się akcja wykonywana po kliknięciu przycisku myszy.

Czym jest kliknięcie w SEO/PPC?

W działaniach online kliknięcie odnosi się do akcji najechania kursorem myszy na określony element i wykonanie akcji kliknięcia przycisku myszy. W przypadku urządzeń mobilnych nie odbywa się to bezpośrednio poprzez dotknięcie elementu na ekranie palcem lub stylusem. W PPC kliknięcie odnosi się do kliknięcia w reklamę, a w SEO do kliknięcia w link w wynikach wyszukiwania.

Do czego wykorzystuje się kliknięcia w SEO/PPC?

W AdWords CTR (współczynnik klikalności) jest jedną z kluczowych determinant jakości kampanii. W SEO CTR będzie decydował o tym, czy strona utrzyma pozycję w rankingu i jaki ruch ściągnie z przeglądarki.