#Gamechangers

Komenda cache

Komenda cache to operator stosowany podczas wyszukiwania stron w wyszukiwarce. Umożliwia on podejrzenie ostatniej zaindeksowanej przez boty wersji strony.

Jak działa komenda cache strony?

Aby sprawdzić cache strony, można wykorzystać dwie metody.

  1. Pierwszą z nich jest wyszukiwanie z operatorem. W pasek wyszukiwarki należy wpisać polecenie cache:nazwadomeny, czyli na przykład. Po zatwierdzeniu tego polecenia wyszukiwarka przenosi użytkownika do zrzutu ostatniej zaindeksowanej wersji strony.
  2. Drugi sposób polega na normalnym wyszukaniu w Google dane witryny. Kiedy wyświetli się lista wyników, należy kliknąć mały trójkąt przy adresie URL, a następnie kliknąć opcję Kopia. To również przenosi do ostatniej zaindeksowanej wersji danej witryny.

Co umożliwia komenda cache Google?

Komenda cache jest szczególnie przydatna, jeśli interesująca strona nie jest w danym momencie dostępna. Dzięki komendzie cache nadal można zajrzeć do serwisu, bez oczekiwania na naprawienie błędu serwisu.