#Gamechangers

Konwersja

Jak najprościej odpowiedzieć na pytanie, co to jest konwersja? Konwersją można nazwać ten moment, kiedy użytkownik witryny wykona określoną akcję. Może to być wypełnienie formularza lub dokonanie zakupu.

Konwersja – co to jest?

Konwersję najczęściej wyraża się miernikiem o nazwie współczynnik konwersji. Jest to procent wszystkich użytkowników, którzy dokonali konwersji. W zależności od celów witryny lub firmy typy konwersji mogą obejmować:

  • sprzedaż online
  • pozostawienie danych
  • rejestrację e-mail
  • wypełnienie formularza
  • przejście do strony cennika i inne

 

Współczynnik konwersji – jak to policzyć?

Współczynnik konwersji można wyliczać w różny sposób, w zależności od tego, jakiego obszaru dotyczy. Oto przykładowe formuły współczynnika konwersji:

  • Współczynnik konwersji = (całkowita liczba konwersji / łączna liczba sesji) * 100
  • Współczynnik konwersji = (całkowita liczba konwersji / całkowita liczba unikalnych użytkowników) * 100
  • Współczynnik konwersji = (całkowita liczba konwersji / całkowita liczba leadów) * 100

 

Konwersja w sklepie internetowym – jak ją podnosić?

Konwersja sprzedaży to główny cel wielu eCommerce. Można na nią aktywnie wpływać na różne sposoby. Dobrze jest testować nowe rozwiązania, na przykład uproszczenie procedury zakupu i płatności, oferowanie dodatkowych korzyści, czy wykorzystanie video-testimonials na landing page’ach. Bardzo pomagają w tym testy A/B dostępne w większości narzędzi wspierających marketing internetowy.