#Gamechangers

Outbound marketing

Marketing outbound oznacza każdy rodzaj marketingu, w którym firma inicjuje rozmowę i wysyła swój komunikat do odbiorców. Marketing outbound jest przeciwieństwem marketingu inbound, w którym klienci sami znajdują treści, których potrzebują.

Jak działa outbound marketing?

Marketing outbound ma miejsce, gdy firma próbuje dotrzeć do konsumentów za pomocą reklam zamieszczanych w popularnych mediach. Mogą to być na przykład reklamy telewizyjne, billboardy, czy gazety. Kontakt może się odbywać także poprzez bezpośredni i osobisty kontakt (taki jak spotkania, cold calling i cold mailing).

Co daje outbound marketing?

Podstawową zaletą marketingu outbound jest to, że konsumenci go znają. Nośnik nie przeszkadza w przekazie, jak to ma miejsce w przypadku marketingu inbound, który jest dostarczany za pośrednictwem technologii, które wielu konsumentów wciąż stara się zrozumieć.