#Gamechangers

Target

Samo słowo target w odniesieniu do biznesu można rozumieć na kilka sposobów. Zatem co to jest target? We współczesnym marketingu przyjęło się rozumieć pod tym pojęciem określoną grupę konsumentów, dla której firma kieruje swoje produkty i usługi. Docelowymi klientami, czyli targetem, są ci, którzy najprawdopodobniej kupią dany produkt. To także grupa odbiorców, do których kierowany jest przekaz reklamowy w sieciach reklamowych i za pośrednictwem mediów społecznościowych. W innym ujęciu target to cel sprzedażowy, lub marketingowy — pewien pułap, który należy osiągnąć w określonym terminie.

Co to znaczy target?

We współczesnym biznesie istnieje kilka znaczeń terminu target. Słownik podaje, że jest to zamierzenie lub cel, coś, co próbujesz zrobić lub osiągnąć. Inne znaczenie to osoba lub grupa, na którą ktoś próbuje wpłynąć, sprzedać coś itp.

Co to jest target sprzedażowy?

Na szczególną uwagę korporacyjnego slangu zasługują targety sprzedażowe. Pod tą nazwą kryje się cel sprzedażowy, czyli cel ustalony dla sprzedawcy lub działu sprzedaży. Mierzy się go przychodami lub jednostkami sprzedanymi w określonym czasie.

Konfigurowanie celów sprzedaży pomaga utrzymać koncentrację zespołu sprzedażowego na osiąganiu celów. Cel sprzedaży pomaga zespołowi sprzedaży wytyczyć jasną ścieżkę i strategię pozwalającą osiągnąć wyniki sprzedaży. Gdy zespół pozna swoje roczne cele, może je podzielić na kwartalne, a następnie miesięczne i codzienne. Takie działanie pozwala odpowiednio zaplanować cały rok i na bieżąco śledzić realizację celów strategicznych działu.