#Gamechangers

UI

UI to pojęcie, które pochodzi z obszaru projektowania przemysłowego. Dotyczy ono interakcji człowiek-komputer. Odnosi się do przestrzeni, w której zachodzą interakcje między ludźmi a maszynami. W praktyce oznacza to stworzenie takiego systemu komunikacji człowieka z maszyną (mowa tu zarówno o osprzętowaniu, jak i języku komunikacji), który sprawia, że obsługa maszyny jest łatwa, wydajna i przyjazna dla użytkownika. A wszystko to ma zapewnić jak najszybsze i jak najwydajniejsze zrealizowanie zamierzonego celu. To główne zadanie user interface. Co to znaczy w praktyce? Oznacza to, że pracując z daną maszyną, operator musi zapewnić minimalny wkład, aby osiągnąć pożądaną wydajność i jak najsprawniej osiągnąć zamierzony efekt.

Co oznacza UI?

UI pochodzi od pierwszych liter angielskich słów user interface. Po polsku można je nazwać interfejsem użytkownika. Termin, jak już było wspomniane, odnosi się do tej przestrzeni, w której następuje komunikacja pomiędzy użytkownikiem a maszyną. Zgodnie z tą definicją, dotyczy to także designu panelu użytkownika w sklepach i serwisach internetowych.

Zalety dobrze przygotowanego UI

Projekt user interface ma ogromny wpływ na doświadczenie użytkownika. Czy będzie to obsługa robota przemysłowego, czy zakupy w internetowym serwisie aukcyjnym – wszystko sprowadza się do tego, czy i jak szybko użytkownik osiągnie zamierzony cel.

Dobrze zaprojektowane UI zapewnia zwiększony napływ nowych klientów i pozwala widocznie obniżyć koszty działu obsługi klienta.