Jak wykorzystać AI do poprawy tworzenia strategii rozwoju i automatyzacji procesu w agencji digital marketingowej — Case study Harbingers

Jedyną pewną rzeczą w życiu jest zmiana, a co tym idzie, także zmieniające się zachowania i potrzeby Partnerów w biznesie. Należy szybko i skutecznie na nie odpowiadać, dostarczając im gotowe rozwiązania problemów, z którymi mierzą się na co dzień. Jako zespół E-commerce #GameChangers — innowacyjna agencja digital marketingowa, stanęliśmy przed wyzwaniem usprawnienia i zautomatyzowania procesu przygotowania strategii rozwoju dla naszych Partnerów przy zachowaniu jakości standardu oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa. W poniższym case study przedstawiamy, jak udało nam się to osiągnąć!

Skrócenie czasu przygotowania propozycji rozwoju biznesu dla Partnerów, przy zachowaniu jakości i zgodności ze standardami oraz podniesienie efektywności przygotowanej strategii.

Poprawa metodyki i zwiększenie skuteczności naszych estymacji oraz ich przełożenia na realizacje, a także zadbanie o bezpieczeństwo przetwarzanych danych i ograniczenie dostępu.

Background

Naszym głównym celem było  zautomatyzowanie procesu i skrócenie czasu przygotowywania strategii rozwoju dla Partnerów.

Chcieliśmy wyeliminować trudności z zarządzaniem wersjami plików, rozróżnieniem aktualnych danych oraz koordynacją pracy pomiędzy zespołami, które wpływały na czas tworzenia ofert. Zależało nam na tym, aby nasz Partner otrzymał konkretną ofertę z transparentami estymacjami maksymalnie do 3 dni!

Poszukiwaliśmy rozwiązania, które pozwoli nam skrócić czas przygotowywania strategii marketingowej przy jednoczesnym zachowaniu standardu jakości oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych. Wypracowany proces miał również podnieść efektywność przygotowywania strategii rozwoju biznesu, a co za tym idzie — zwiększyć naszą konkurencyjność na tle innych agencji na rynku. Plany były ambitne, ale nie nazywalibyśmy się #GameChangers, gdybyśmy odważnie nie sięgali po więcej!

Strategy

ETAP 1
ETAP 2
ETAP 3
ETAP 4
Dla zespołu Harbingers każdy problem to okazja w przebraniu. Podjęliśmy następujące działania, żeby usprawnić ten proces
Stworzyliśmy plan pracy i opracowaliśmy metodykę przygotowywania strategii rozwoju, która zapewnia spójne wyceny dla Partnerów, możliwe do przygotowania w krótkim czasie. Dzięki temu specjalista z każdego zespołu bazuje na zaakceptowanym przez firmę standardzie i konkretnych danych.
Zwiększyliśmy efektywność, ograniczając czas pracy nad tworzeniem oferty — wykorzystaliśmy naszą zwinność oraz innowacyjność, bazując na wypracowanej wcześniej metodyki, którą stale ulepszamy przy pracy nad każdą strategią. Dzięki temu jesteśmy bardziej konkurencyjni na tle innych agencji — jesteśmy słowni, działamy szybko i terminowo! #workethic
Wykorzystaliśmy sztuczną inteligencję w tworzeniu części kodu naszego rozwiązania, stawiając na efektywną automatyzację pracy! Działamy sprawnie, zwinnie i elastycznie nie tylko z naszymi Partnerami, wykorzystujemy technologię i nasze mocne strony także do rozwoju własnego biznesu. Jak dokładnie zastosowaliśmy AI w naszym projekcie? Wykorzystaliśmy ją do prostszych, ale czasochłonnych zadań, od drobnych funkcji, pisania wyrażeń regularnych, aż po testy jednostkowe i fragmenty dokumentacji, co znacznie przyspieszyło proces tworzenia projektu. Dzięki temu nasz zespół programistów mógł skupić się przede wszystkim na kluczowych elementach — logice biznesowej aplikacji.
Wprowadziliśmy różne poziomy uprawnień w narzędziu, chroniąc tym samym poufność danych i know-how firmowe. Naszym nadrzędnym celem jest dbanie o zaufanie naszych Partnerów, dlatego ograniczamy widoczność danych oraz dostęp do nich.

Results

Dzięki podjętym działaniom osiągnęliśmy rezultaty, które przekroczyły nasze oczekiwania:

Skróciliśmy czas przygotowania oferty o ponad 50% - dostarczamy gotowe strategie dla naszych Partnerów w terminie do 3 dni.

Stale poprawiamy efektywność ofert i zwiększamy skuteczność estymacji, które realnie przekładają się na realizacje u naszych Partnerów.

Znacząco skróciliśmy czas działania od przyjęcia oferty do spotkania rozpoczynającego pracę nad projektem — dzięki automatycznemu startowaniu projektu w naszych dedykowanych narzędziach, skróciliśmy długość tego procesu o ponad 60%!

Podnieśliśmy poziom bezpieczeństwa danych, zawężając dostępy tylko do określonych ról i osób zaangażowanych w projekt.

Wdrożyliśmy do procesu przygotowywania strategii rozwoju biznesu nowe narzędzie — Wyceniarkę HBGR.

Narzędzie to umożliwia precyzyjne tworzenie ofert, planowanie zasobów oraz automatyczne przeliczanie danych. Pokazujemy naszym Partnerom już na etapie ofertowania — linię czasu oraz zużycie kosztów (budżetów) z wyszczególnieniem, na jaką część usługi je pożytkujemy w danym miesiącu.

Cieszy mnie to jak wielu Partnerów, z którymi rozmawiamy, przekazuje nam pozytywny feedback na temat przygotowanych przez nas strategii rozwoju ich biznesu. Doceniają naszą merytorykę i rzetelne podejście do prezentowanych estymacji. Jak dobrze wiemy, Excel przyjmie wszystko, wiele agencji stosuje to rozwiązanie, ale nasze narzędzie na to nie pozwala. Bazujemy na realnych danych i wypracowanej przez lata metodyce — nie tworzymy ofert w ciemno. Cieszy mnie, że w Harbingers bierzemy odpowiedzialność na nasze estymacje i jako prawdziwi #GameChangerzy nie boimy się nowych wyzwań, a nasi specjaliści każdego dnia walczą o to, żeby estymacje przełożyły się na wyniki, z których będziemy mogli być dumni!

Sandra Kluza Head of Marketing w Harbingers.

Sandra Kluza, Head of Marketing w Harbingers

Wyceniarka okazała się prawdziwym #GameChangerem! Dzięki niej możemy szybko zweryfikować, ile czasu każdy zespół będzie musiał poświęcić na poszczególne działania, a także monitorować wykorzystanie budżetów. Rozwiązanie pomaga w planowaniu budżetu całego projektu, pokazując podgląd rozkładu w czasie per usługa. 

Narzędzie pomogło nam także ustandaryzować zadania, jakie muszą zostać wykonane przez każdego specjalistę — Wyceniarka przelicza automatycznie dane, z których możemy stworzyć checklistę, wsad do Asany lub zbiór dobrych praktyk dla zespołu. Dokładnie planujemy nasze zasoby — wiemy, jakie nam są potrzebne i przez jaki okres czasu.

Poprzez automatyzację przeliczania danych, zoptymalizowaliśmy proces tworzenia oferty, dzięki czemu jesteśmy w stanie do 3 dni przedstawić kompleksowe rozwiązanie dla naszych Partnerów! Dodatkowo zwinnie zarządzamy naszym środowiskiem projektowym oraz precyzyjnie określamy zaangażowanie osób w projekt w postaci roboczogodzin. Każda oferta przybliża nas do jeszcze większego sukcesu, nieustannie, poprawiamy proces tworzenia strategii i samą metodykę. Nasze oferty w zeszłym roku miały bardzo wysoką  skuteczność — aż 94% wyestymowanych wyników w propozycjach rozwoju, zostało w 100% osiągniętych w realizacjach dla naszych Partnerów – mówi Piotr Maksym, Head of Sales w Harbingers.

Wprowadzenie standardów ofertowania oraz automatyzacji tego procesu pozwoliły na utrzymanie elastyczności i dostosowanie ofert do realnych potrzeb Partnerów, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego standardu. Nasze usługi można dowolnie łączyć, a każda wycena oparta jest na konkretnych parametrach.

Otrzymałam bardzo przejrzystą ofertę, która zawiera harmonogram dla każdej z usług, koszty zewnętrzne oraz precyzyjnie określony zakres. Dzięki temu mogę dokładnie zrozumieć, czego mogę się spodziewać. Transparentność oferty zapewnia jasny wgląd w budżet, co pomaga mi lepiej kontrolować wydatki związane z poszczególnymi usługami. Ta propozycja jest doskonała dla firm, które cenią sobie szczegółowe planowanie i klarowność finansową.

Monika Profic, Dyrektor Marketingu fischer Polska Sp. z o. o.

Monika Profic, Dyrektor Marketingu fischer Polska Sp. z o. o.

Conclusions

A
Wyceniarka pozwoliła nam dodatkowo poprawić zarządzanie usługami (aplikacja ma zdefiniowane usługi, które można oferować, nowe mogą pojawić się w niej dopiero po zatwierdzeniu). Jesteśmy w stanie podać informacje o kosztach zewnętrznych już na etapie tworzenia oferty, a co za tym idzie, mamy większą kontrolę nad wycenami. Wszystkie oferty są w jednym miejscu i zyskujemy historię przygotowanych kalkulacji, dzięki czemu nieustannie poprawiamy naszą metodykę i skuteczność naszych ofert (w każdej chwili możemy wrócić do nich oraz je zweryfikować, a także sprawdzić statystyki skuteczności poszczególnych usług czy wybranych specjalistów).
B
W Harbingers nie podążamy za zmianą, ponieważ zmiana to my! Działamy odważnie i innowacyjnie, stawiamy na automatyzację procesów i ciągły rozwój. Jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom Partnerów, jednocześnie skutecznie rozwijając nasz biznes.

Chcesz przebijać sufity w e-commerce?

Wypełnij formularz i skorzystaj z darmowej konsultacji strategicznej, która odmieni Twój biznes.
Rozmowa strategiczna