#Gamechangers

Account-Based Marketing (ABM)

Account-Based Marketing (ABM) to spersonalizowana strategia marketingowa, która koncentruje się na docieraniu do konkretnych firm-klientów, zamiast szerokiej grupy odbiorców. W podejściu ABM kampanie marketingowe są precyzyjnie dostosowywane do potrzeb, wyzwań i celów wybranych klientów, co pozwala na skuteczniejsze nawiązanie relacji i generowanie wartościowych leadów. Strategia ta jest szczególnie popularna w sektorze B2B, gdzie nacisk kładziony jest na jakość kontaktów i budowanie długotrwałych relacji z klientami.

Czym jest Account-Based Marketing (ABM)?

Account-Based Marketing (ABM), czyli marketing oparty na koncie, to strategia marketingowa, która koncentruje się na identyfikacji, badaniu i kierowaniu działań marketingowych na wybrane, kluczowe dla firmy konta, czyli klientów lub potencjalnych klientów. W przeciwieństwie do klasycznych strategii marketingowych, które mają na celu dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców, ABM skupia się na precyzyjnym targetowaniu i budowaniu silnych relacji z konkretnymi, wysoko wartościowymi klientami.

 

Cele i korzyści stosowania ABM

ABM ma na celu zwiększenie efektywności działań marketingowych i sprzedażowych poprzez skupienie się na klientach, którzy mają największy potencjał przyczynienia się do wzrostu przychodów firmy. Stosowanie strategii ABM przynosi szereg korzyści:

 • Lepsza synchronizacja działań marketingowych i sprzedażowych: ABM wspiera współpracę między zespołami marketingu i sprzedaży, co prowadzi do lepszej komunikacji, wymiany informacji i koordynacji działań.
 • Wyższa efektywność marketingu: Dzięki skupieniu się na wartościowych klientach, ABM pozwala lepiej wykorzystać zasoby marketingowe, redukując jednocześnie koszty i czas poświęcony na klientów o niższym potencjale.
 • Silniejsze relacje z klientami: Personalizacja komunikacji i działań marketingowych skierowanych do konkretnych klientów umożliwia budowanie głębszych i trwalszych relacji oraz lepszego zrozumienia ich potrzeb.
 • Zwiększenie wartości życiowej klienta (LTV): ABM pomaga zwiększyć wartość życiową klienta poprzez identyfikację i rozwijanie długoterminowych relacji z wartościowymi klientami, co prowadzi do większych przychodów z ich strony.

 

Etapy wdrożenia strategii ABM

Wdrożenie strategii ABM składa się z kilku kluczowych etapów:

 • Identyfikacja kont docelowych: ABM zaczyna się od identyfikacji wartościowych klientów lub potencjalnych klientów, którzy mają największy wpływ na sukces firmy.
 • Opracowanie profilu klienta: Następnie należy stworzyć szczegółowy profil klienta, który uwzględnia jego potrzeby, cele i wyzwania, a także informacje na temat jego branży, konkurencji i struktury organizacyjnej.
 • Tworzenie spersonalizowanej komunikacji: Na podstawie zebranych informacji o kliencie, opracuj spersonalizowane materiały marketingowe i komunikaty, które będą najbardziej odpowiadać jego oczekiwaniom i potrzebom.
 • Wybór odpowiednich kanałów komunikacji: Zdecyduj, które kanały komunikacji będą najskuteczniejsze w dotarciu do wybranych klientów, biorąc pod uwagę ich preferencje, zachowania i dostępność.
 • Monitorowanie i analiza wyników: Systematycznie śledź i analizuj wyniki działań marketingowych skierowanych do kont docelowych, tak aby dostosować strategię ABM i zoptymalizować jej skuteczność.

 

Personalizacja w ABM

Personalizacja odgrywa kluczową rolę w strategii ABM, ponieważ pozwala na skierowanie odpowiednich komunikatów do konkretnych klientów, co zwiększa ich zaangażowanie i efektywność działań marketingowych. Personalizacja może obejmować:

 • Spersonalizowane oferty produktów lub usług: Opracuj oferty, które są dostosowane do potrzeb, oczekiwań i wyzwań konkretnych klientów.
 • Indywidualna komunikacja: Personalizuj komunikację z klientami, nawiązując do ich sytuacji, potrzeb i preferencji, a także wykorzystując informacje zebrane podczas badań i interakcji z nimi.
 • Segmentacja: Przyporządkuj klientów do odpowiednich segmentów na podstawie ich cech, potrzeb i zachowań, aby dostarczać im spersonalizowane treści i oferty.

 

Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w ABM

Aby ocenić skuteczność strategii ABM, warto śledzić kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), które pomogą w analizie i optymalizacji działań marketingowych. Przykłady KPI w ABM to:

 • Liczba wygenerowanych leadów: Monitoruj liczbę nowych potencjalnych klientów, którzy wykazali zainteresowanie Twoją ofertą w wyniku działań marketingowych.
 • Konwersja leadów: Śledź, jak wiele leadów przekształca się w klientów, co pozwoli ocenić efektywność działań sprzedażowych.
 • Wartość życiowa klienta (LTV): Obserwuj, jak zmienia się wartość życiowa klienta w wyniku działań ABM, co pozwoli ocenić wpływ strategii na długoterminowe relacje z klientami.
 • Stopa retencji klientów: Monitoruj, jak wiele klientów pozostaje lojalnych wobec Twojej firmy w wyniku działań ABM, co pozwoli ocenić wpływ strateg ii na utrzymanie klientów.
 • ROI (zwrot z inwestycji): Ocena ROI pozwala na zrozumienie, jakie korzyści finansowe przynosi wdrożenie strategii ABM w porównaniu do kosztów poniesionych na jej realizację.

 

Podsumowując, Account-Based Marketing (ABM) to strategia marketingowa, która koncentruje się na precyzyjnym targetowaniu i budowaniu silnych relacji z konkretnymi, wartościowymi klientami. ABM pozwala zwiększyć efektywność działań marketingowych i sprzedażowych, lepiej wykorzystać zasoby marketingowe, budować głębsze relacje z klientami oraz zwiększyć ich wartość życiową. Wdrożenie strategii ABM obejmuje identyfikację kont docelowych, opracowanie profilu klienta, tworzenie spersonalizowanej komunikacji, wybór odpowiednich kanałów komunikacji oraz monitorowanie i analiza wyników. Śledzenie kluczowych wskaźników efektywności (KPI) pozwala na ocenę skuteczności strategii ABM oraz jej optymalizację.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat ABM? Odwiedź naszego bloga i przeczytaj artykuł ABM – co to jest i jak efektywnie wprowadzić go w firmie?