#Gamechangers

Brief

Brief, znany także jako brief kreatywny, stanowi podstawowy dokument wykorzystywany w branży marketingowej. Jest to szczegółowe zestawienie informacji, które zapewnia zrozumienie celów, oczekiwań, kontekstu marki oraz profilu grupy docelowej. Brief służy jako kompas, kierujący zarówno kreatywnymi, jak i technicznymi aspektami projektu, umożliwiając tworzenie skutecznych strategii i kampanii marketingowych.

Brief: Most między klientem a agencją

Brief pełni funkcję kluczowego narzędzia komunikacji między klientem a agencją. Zawarte w nim informacje przekazują agencji jasne wytyczne dotyczące oczekiwań klienta, celów projektu, budżetu, harmonogramu, a także stylu i tonu komunikacji. Właściwie przygotowany brief eliminuje nieporozumienia, umożliwiając efektywną realizację projektu.

 

Składniki dobrego briefu

Dobry brief powinien być zwięzły, ale jednocześnie kompletny. Ważne jest, aby zawierał kluczowe elementy, takie jak:

 • Cel projektu: Definicja celu jest sercem każdego briefu. Określa, co firma chce osiągnąć dzięki kampanii. Może to obejmować zwiększenie świadomości marki, wzrost sprzedaży, zwiększenie ruchu na stronie internetowej itp.
 • Grupa docelowa: Zrozumienie grupy docelowej jest kluczowe dla skutecznego projektowania i wdrażania kampanii. Profil grupy docelowej powinien zawierać informacje demograficzne, jak wiek, płeć, poziom dochodów, ale również psychograficzne, jak preferencje, styl życia, zachowania konsumenckie.
 • Kluczowe przekazy: Jakie są główne wiadomości, które chcesz przekazać swojej grupie docelowej? Kluczowe przekazy powinny być zgodne z marką i odzwierciedlać wartości, które chcesz komunikować.
 • Budżet i harmonogram: Brief powinien zawierać jasne informacje o dostępnym budżecie oraz oczekiwanym harmonogramie kampanii. Pozwala to agencji na realistyczne planowanie działań i zarządzanie oczekiwaniami klienta.
 • Tło marki: Zrozumienie historii marki, jej misji, wizji, wartości i tożsamości jest kluczowe dla tworzenia autentycznej i skutecznej komunikacji.
 • Konkurencja: Brief powinien również zawierać informacje o konkurencji. Zrozumienie, jak inne firmy w branży komunikują się ze swoją grupą docelową, może pomóc w wyróżnieniu się i stworzeniu unikalnej propozycji wartości.
 • Metryki sukcesu: Jakie są kryteria sukcesu dla projektu? Czy chodzi o zwiększenie liczby leadów, podniesienie poziomu zaangażowania w mediach społecznościowych, wzrost sprzedaży? Metryki powinny być SMART (Specyficzne, Mierzalne, Osiągalne, Realistyczne, Czasowo Określone) i zgodne z celami biznesowymi.
 • Dostępne zasoby: Czy są jakieś istniejące zasoby, które mogą być wykorzystane w projekcie? Mogą to być logotypy, zdjęcia, filmy, teksty, które mogą być użyte w tworzeniu materiałów kampanii.
 • Ograniczenia: Czy są jakieś ograniczenia, które należy wziąć pod uwagę? Mogą to być ograniczenia budżetowe, prawne, etyczne lub związane z marką.
 • Styl i ton komunikacji: Styl i ton komunikacji powinien być spójny z tożsamością marki i odpowiedni dla grupy docelowej.

 

Brief jako narzędzie efektywnej komunikacji

Brief służy jako narzędzie komunikacji, które pomaga zespołowi projektowemu zrozumieć, co jest ważne dla klienta. Zapewnia on jasność, kierunek i cel, które są niezbędne do skutecznego zarządzania projektem. Bez dobrze napisanego briefu, zespół może marnować czas i zasoby na nieistotne elementy, co prowadzi do opóźnień, nadmiernych kosztów i niespełnienia oczekiwań klienta.

Podsumowanie

Podsumowując, brief to kluczowy dokument w procesie marketingowym, który pomaga zespołom i agencjom skutecznie realizować projekty. Zawiera on szczegółowe informacje dotyczące celów, oczekiwań, budżetu, harmonogramu, grupy docelowej i innych kluczowych aspektów projektu, które są niezbędne do skutecznego planowania i realizacji kampanii. Brief jest mostem między klientem a agencją, umożliwiającym efektywną komunikację i współpracę.

Chcesz dowiedzieć się więcej o brief i jak może ono przyczynić się do wzrostu Twojego biznesu? Przeczytaj nasz artykuł na blogu: Brief marketingowy – co powinien zawierać? Jaki jest jego cel?

  KROK 1 z 6

  Gotowy na darmową rozmowę strategiczną?
  Zrób pierwszy krok na drodze do wzrostu sprzedaży! Wypełnij wskazane pola, a my przeanalizujemy Twój serwis i sprawdzimy jak radzi sobie Twoja konkurencja.

  Imię i Nazwisko

  E-mail służbowy

  Telefon

  Nazwa firmy

  Stanowisko

  Strona internetowa

  KROK 2 z 6

  Jakie są Twoje cele na najbliższy rok?
  Wskaż co chcesz zrealizować, a my powiemy Ci jak to zrobić.

  Inne

  KROK 3 z 6

  Interesuje Cię
  Zaznacz usługi, które Cię interesują.

  Inne

  KROK 4 z 6

  Co przeszkadza Ci osiągnąć wyznaczone cele?
  Jakie blokery nie pozwalają Ci osiągnąć założonych celów?

  Inne

  KROK 5 z 6

  Z kim konkurujesz?
  Opisz nam kto jest Twoją bezpośrednią konkurencją.


  KROK 6 z 6

  Ile wynosi Twój miesięczny budżet marketingowy?
  Wybierz przedział budżetu miesięcznego.

  This will close in 0 seconds

   KROK 1 z 6

   Gotowy na darmową rozmowę strategiczną?
   Zrób pierwszy krok na drodze do wzrostu sprzedaży! Wypełnij wskazane pola, a my przeanalizujemy Twój serwis i sprawdzimy jak radzi sobie Twoja konkurencja.

   Imię i Nazwisko

   E-mail służbowy

   Telefon

   Nazwa firmy

   Stanowisko

   Strona internetowa

   KROK 2 z 6

   Jakie są Twoje cele na najbliższy rok?
   Wskaż co chcesz zrealizować, a my powiemy Ci jak to zrobić.

   Inne

   KROK 3 z 6

   Interesuje Cię
   Zaznacz usługi, które Cię interesują.

   Inne

   KROK 4 z 6

   Co przeszkadza Ci osiągnąć wyznaczone cele?
   Jakie blokery nie pozwalają Ci osiągnąć założonych celów?

   Inne

   KROK 5 z 6

   Z kim konkurujesz?
   Opisz nam kto jest Twoją bezpośrednią konkurencją.


   KROK 6 z 6

   Ile wynosi Twój miesięczny budżet marketingowy?
   Wybierz przedział budżetu miesięcznego.

   This will close in 0 seconds