#Gamechangers

CPC

Koszt za klikniecie, czyli CPC, to uśredniona kwota, którą płacisz za każde kliknięcie reklamy w sieci reklamowej. Twój zwrot z inwestycji w AdWords zależy od tego, ile płacisz za kliknięcia i jakości ruchu z nich uzyskanego.

Co oznacza CPC?

Koszt kliknięcia, cost per click (CPC), odnosi się do faktycznej ceny, jaką płacisz za każde kliknięcie w kampaniach marketingowych PPC. W obliczeniach i podsumowaniach często stosuje się wartość średnie CPC, czyli uśredniony koszt kliknięcia. Może dotyczyć całej kampanii, zestawu reklam, konkretnej kreacji, lub wybranego okresu emisji kampanii.

Jak policzyć średnie CPC?

Średni koszt kliknięcia (średnie CPC) jest obliczany poprzez podzielenie całkowitego kosztu kliknięć przez całkowitą liczbę kliknięć.

Oto przykład, jak obliczyć średni CPC. Załóżmy, że Twoja reklama uzyskuje dwa kliknięcia, jedno kosztuje 1 PLN, a drugie 2 PLN. Średni całkowity koszt w tej kampanii wyniesie 3 PLN. Aby wyliczyć średnie CPC, podziel całkowity koszt (3 PLN) przez całkowitą liczbę kliknięć (2 kliknięcia). Da ci to średni CPC na poziomie 1,5 PLN.

Jakie są zalety wykorzystania modelu cost per click?

Reklamodawcy chcą kontrolować CPC, jednocześnie poprawiając jakość ruchu odwiedzających, dlatego warto sprawdzać i optymalizować CPC.

Twój CPC jest ważnym wskaźnikiem. Jest miarodajny i łatwy do wyliczenia. Daje ci tez szybko informację, o poziomie zwrotu z inwestycji w reklamę (ROI).