AIMay Harbingers – 16 innowacyjnych projektów i 500 h zaoszczędzonych miesięcznie

W dynamicznie rozwijającym się świecie digital marketingu, Harbingers, wiodąca agencja marketingowa, podjęła się wyzwania wdrożenia sztucznej inteligencji (AI) i automatyzacji w swoich codziennych procesach. Przez serię warsztatów AIMay, zespół Harbingers eksplorował możliwości generatywnego AI oraz automatyzacji, aby zrewolucjonizować sposób pracy i oferować jeszcze lepsze rozwiązania swoim Partnerom.

Sound bites

Wdrożenie AI i automatyzacji

Celem było zintegrowanie nowoczesnych technologii w codziennej pracy zespołów.

Optymalizacja procesów

Dążenie do usprawnienia procesów, zwiększenia efektywności i produktywności.

Innowacyjne rozwiązania dla klientów

Rozwój projektów, które mogą przynieść korzyści Partnerom agencji.

Edukacja i rozwój zespołu

Podniesienie kompetencji zespołu w zakresie AI i automatyzacji.

Background

 

 

Harbingers, rozpoznając potencjał AI i automatyzacji, zorganizowaliśmy serię warsztatów AIMay. Warsztaty te były skupione na praktycznym zastosowaniu AI w różnych aspektach marketingu cyfrowego, od content marketingu po SEO i analizy danych.

 

Strategy

  • Intensywne szkolenia: Zespoły uczestniczyły w serii warsztatów AIMay, zdobywając wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności w zakresie AI i automatyzacji.
  • Praktyczne zastosowanie narzędzi: Skoncentrowaliśmy się na wykorzystaniu narzędzi takich jak Chat GPT i Make.com, ucząc zespoły, jak te technologie mogą usprawnić ich codzienną pracę.

  • Projekty międzydziałowe: Reprezentanci z różnych zespołów, w tym SEO, content marketing i analiza danych, współpracowali nad projektami, wymieniając się doświadczeniami i pomysłami.
  • Realne zastosowania: Każdy zespół pracował nad konkretnymi projektami, które miały bezpośredni wpływ na ich codzienne zadania, przyczyniając się do wprowadzenia innowacji w procesach.

  • Automatyzacja zadań: Zidentyfikowaliśmy i zautomatyzowaliśmy powtarzalne zadania, co pozwoliło na lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich.
  • Integracja narzędzi: Wykorzystaliśmy integrację między różnymi aplikacjami, tworząc efektywniejsze ekosystemy pracy.
  • Operacje na wielu danych: Z łatwością łączymy dane z wielu systemów i wykonujemy na nich analizy.

 • Intensywne szkolenia: Zespoły uczestniczyły w serii warsztatów AIMay, zdobywając wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności w zakresie AI i automatyzacji.
 • Praktyczne zastosowanie narzędzi: Skoncentrowaliśmy się na wykorzystaniu narzędzi takich jak Chat GPT i Make.com, ucząc zespoły, jak te technologie mogą usprawnić ich codzienną pracę.

 • Projekty międzydziałowe: Reprezentanci z różnych zespołów, w tym SEO, content marketing i analiza danych, współpracowali nad projektami, wymieniając się doświadczeniami i pomysłami.
 • Realne zastosowania: Każdy zespół pracował nad konkretnymi projektami, które miały bezpośredni wpływ na ich codzienne zadania, przyczyniając się do wprowadzenia innowacji w procesach.

 • Automatyzacja zadań: Zidentyfikowaliśmy i zautomatyzowaliśmy powtarzalne zadania, co pozwoliło na lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich.
 • Integracja narzędzi: Wykorzystaliśmy integrację między różnymi aplikacjami, tworząc efektywniejsze ekosystemy pracy.
 • Operacje na wielu danych: Z łatwością łączymy dane z wielu systemów i wykonujemy na nich analizy.

Harbingers Filip Krasiński Performance Director

Dzięki Szkoleniom AI w Harbingers wyedukowaliśmy zespół w zakresie rozwiązań Automatyzacji / AI i ich wykorzystania w codziennej pracy. W oparciu o tę wiedzę automatyzujemy żmudne procesy, powtarzalne zadania, odblokowując tym samym ludzki potencjał.

Results

16 innowacyjnych projektów: W ramach warsztatów AIMay, stworzyliśmy 16 przełomowych projektów, które znacząco wpłynęły na efektywność pracy i oszczędności.

1
 • Efektywność i oszczędność czasu
 • Zautomatyzowane procesy: Zautomatyzowaliśmy kluczowe procesy, co przyczyniło się do znaczącej oszczędności czasu. Na przykład, automatyzacja raportowania SEO skróciła czas analizy z kilku godzin do zaledwie kilkunastu minut dziennie, co w skali miesiąca przekłada się na oszczędność min. 30 godzin pracy przy danym projekcie.
 • Szybsze tworzenie treści: Automatyzacja procesu tworzenia treści, w tym wsparcie w generowaniu konspektów i postów na social media marki, pozwoliła skrócić czas potrzebny na te zadania o 50%, zwiększając produktywność zespołu.
2
 • Innowacyjne rozwiązania dla Partnerów
 • Wzrost jakości usług: Dzięki zastosowaniu AI i automatyzacji, możemy oferować bardziej zoptymalizowane i efektywne strategie marketingowe, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie satysfakcji Partnerów, ponieważ mamy więcej czasu na personalizację oraz kreatywną i strategiczną pracę, dzięki czemu możemy analizować i przetwarzać o wiele więcej danych.
 • Nowe narzędzia z myślą o Partnerach: Opracowaliśmy rozwiązania, takie jak automatyzacja content planów czy narzędzia do analizy SEO, którymi wspieramy się we współpracy z Partnerami, co pozwala nam na lepsze zarządzanie własnymi zasobami oraz strategiami marketingowymi.
3
 • Rozwój kompetencji zespołu
 • Zwiększenie umiejętności pracowników: Pracownicy zdobyli cenne doświadczenie w zakresie AI i automatyzacji, co nie tylko podniosło ich kompetencje, ale także zwiększyło ich zaangażowanie i motywację do pracy.
 • Lepsze zrozumienie technologii: Zespół zyskał głębsze zrozumienie możliwości i ograniczeń AI, co pozwoliło na bardziej efektywne wykorzystanie tych narzędzi w przyszłych projektach.

 

4
 • Wpływ na wyniki biznesowe
 • Zwiększenie wydajności - 500 godzin miesięcznie mniej na codzienne zadania: Przy pomocy automatyzacji i optymalizacji procesów, odnotowaliśmy także wzrost wydajności zespołów o 40%, co bezpośrednio przekładało się na lepsze wyniki finansowe.

 • Zmniejszenie kosztów operacyjnych o 20 000zł miesięcznie: Automatyzacja rutynowych zadań pozwoliła na zmniejszenie kosztów operacyjnych, co umożliwiło nam przekierowanie zasobów na bardziej strategiczne zadania.

 • 60% mniej czasu na przygotowywanie wytycznych i content planów dzięki automatyzacji procesów — więcej przestrzeni na kreatywną pracę.