Blog

Artykuł przeczytasz w: 10 min

Czym zajmuje się analityk?

Artykuł przeczytasz w: 10 min
Modele atrybucji w GA4, analiza danych sprzedaży, ruchu na stronie, agregowanie danych z różnych źródeł – wszystko to są zadania, które stoją przed analitykiem. A więc dostarczenie odpowiednich danych oraz ich interpretacji, która pomoże w podejmowaniu właściwych decyzji w organizacji. Czym dokładnie zajmuje się analityk, jakie są jego kompetencje, jakie cechy i umiejętności pomagają w pracy? Wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu.

Zadania i obowiązki analityka

Analityka internetowa zyskuje coraz większe znaczenie zarówno w świecie marketingu jak i każdej innej branży, która jest w stanie zbierać i przetwarzać dane o swoich klientach lub ogólnych parametrach funkcjonowania. 

Osoby decyzyjne w firmach coraz częściej zaczynają rozumieć znaczenie danych i to, że poprawne ich przeanalizowanie i zinterpretowanie może dać im konieczną do odniesienia sukcesu przewagę konkurencyjną. 

Ktoś jednak musi w pierwszej kolejności dane zebrać, przeanalizować, zinterpretować, a potem przedstawić odpowiednim osobom w firmie, aby te mogły podjąć na ich podstawie decyzje. Jakie zadania i obowiązki należą do analityka? 

Zbieranie i analiza danych

Proces zbierania i analizy danych jest kluczowym elementem pracy analityka, obejmującym skrupulatne gromadzenie oraz ocenę informacji w celu wyciągnięcia z nich wartościowych dla biznesu wniosków. 

Pierwszym krokiem jest identyfikacja źródeł danych takich jak:

 • bazy danych, 
 • strumienie danych online,
 • interfejsy programowania aplikacji (API). 

Analityk jest odpowiedzialny za skuteczne wydobycie danych z tych źródeł, ich wyodrębnienie oraz przetwarzanie.

Kolejnym etapem jest analiza zgromadzonych danych, w trakcie której analityk poszukuje istotnych wzorców, trendów oraz zależności. 

Zadanie to wymaga od niego zastosowania różnorodnych technik statystycznych, matematycznych oraz narzędzi analitycznych. Ważnym aspektem tego procesu jest dbanie o integralność informacji zawartych, weryfikacja ich jakości oraz identyfikacja ewentualnych błędów.

Po uzyskaniu spójnych danych analityk jest w stanie przygotować czytelne raporty i prezentacje, dostarczając zespołowi zarządzającemu istotnych informacji potrzebnych do podjęcia skutecznych decyzji biznesowych. 

Przygotowanie raportów i prezentacji

Przygotowanie raportów i prezentacji stanowi niemniej istotny element pracy analityka – w końcu zebrane i przeanalizowane dane muszą zostać w sposób zrozumiały przekazane czekającym na nie zespołom wewnątrz firmy.

Analityk jest odpowiedzialny za klarowne przedstawienie wyników analiz przygotowanych przez siebie lub zespół, którego jest częścią. Pomocne w tym są narzędzia wizualizacyjne i graficzne, które pomagają podkreślić istotne trendy oraz zwizualizować kluczowe fragmenty danych. Pomaga to podkreślić znaczenie wyciągniętych z nich wniosków.

Efektywne raportowanie obejmuje także umiejętność skoncentrowania się na głównych wskaźnikach oraz dostosowywanie formy prezentacji do różnych odbiorców. 

Skuteczne komunikowanie nieraz skomplikowanych informacji, stanowi kluczową zdolność analityka.

kontakt-harbingers

Modelowanie danych – modele atrybucji w GA4 oraz ich analiza

Modelowanie danych, zwłaszcza w kontekście modeli atrybucji w narzędziach analizy internetowej, stanowi kluczowy obszar działań analityka. Modele atrybucji w GA4 (Google Analytics 4) to struktura określająca, jak przypisywane są zdarzenia do interakcji użytkownika w procesie konwersji. 

Analiza atrybucji w GA4 polega na konfiguracji i analizie, które etapy interakcji są kluczowe w trakcie podejmowania decyzji zakupowych przez użytkownika. 

Modelowanie danych obejmuje także tworzenie odpowiednich struktur danych w GA4, aby precyzyjnie odzwierciedlić procesy biznesowe i umożliwić skuteczną analizę. 

Dzięki zrozumieniu modeli atrybucji w GA4, analityk może poprawić skuteczność wykorzystywanych kanałów marketingowych, ścieżki zakupowej użytkowników oraz przygotować lepiej zoptymalizowane kampanie reklamowe.

Komunikacja z interesariuszami i wsparcie w podejmowaniu decyzji

Analityk musi potrafić przełożyć złożone dane i wyniki analiz na zrozumiałe informacje, dostosowując formę przekazu do różnych grup odbiorców, takich jak członkowie działów marketingu, HR, finansów itp.

Pełni on również rolę doradczą, dostarczając nie tylko informacji, ale również kontekstu decyzyjnego. Wspomaga zespoły poprzez dostarczanie analiz, które są kluczowe dla podejmowania strategicznych decyzji biznesowych.

W ten sposób analityk staje się istotnym partnerem dla szerokiego grona interesariuszy, wspierając ich w podejmowaniu świadomych i opartych na danych decyzji.

Narzędzia i umiejętności

Analityk danych często korzysta z różnorodnych języków programowania do modelowania i analizy danych:

 • Python, ze względu na swoją klarowną składnię jest powszechnie używany do przetwarzania danych, ich analizy oraz budowy modeli. 
 • R, jest popularny ze względu na zaawansowane funkcje statystyczne i graficzne. Idealnie sprawdza się przy głębokiej analizie danych. 
 • Znajomość języka SQL jest kluczowa do efektywnego zarządzania bazami danych, umożliwiając analitykowi wydobycie konkretnej informacji z różnych źródeł danych.

W przypadku umiejętności kluczowe dla analityków danych są:

 • Wiedza z zakresu analizy statystycznej, stanowi ona kluczowy aspekt roli analityka, obejmujący zastosowanie różnorodnych metod i narzędzi do interpretacji danych. Odpowiednia analiza statystyczna pozwala na identyfikację trendów, zależności oraz potencjalnych anomalii w analizowanych danych.
 • Zrozumienie biznesu to bardzo istotna umiejętność. Analityk musi posiadać głęboką wiedzę na temat branży, w której działa, zrozumieć cele organizacji oraz kontekst rynkowy. Dzięki temu może dostosować analizy do specyficznych potrzeb biznesowych, identyfikować kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) i dostarczać informacje, które są wartościowe dla biznesu.
 • Kreatywność w kontekście analizy danych obejmuje zdolność do nietypowego podejścia do rozwiązywania problemów i wykorzystywania danych w innowacyjny sposób. Analityk powinien być w stanie dostrzegać potencjalne zastosowania danych poza tradycyjnymi ramami, prowadząc do odkrywania nowych trendów, możliwości biznesowych czy unikalnych perspektyw analizy.

oferta-harbingers

Zastosowanie analizy danych w praktyce 

Praca analityka znajdzie swoje praktyczne zastosowanie w wielu branżach i wielu wewnętrznych działach firm, takich jak:

 • finanse,
 • marketing,
 • HR,
 • IT. 

Analiza danych dla działów HR pomoże między innymi w efektywności przeprowadzanych rekrutacji, monitorowaniu retencji pracowników lub badaniu wydajności zespołów pracujących w strukturach danej firmy. 

W przypadku marketingu na przykład optymalizacja kampanii z modelami atrybucji GA4 wymagać będzie dogłębnej analizy danych, ale dzięki niej agencja SEM lub wewnętrzny dział marketingu w Twojej firmie może skutecznie zwiększyć konwersje z prowadzonych działań reklamowych

Ewolucja roli analityka

Rola analityka istotnie zmieniała się na przestrzeni lat, od prostego przetwarzania danych i statystyki w arkuszach kalkulacyjnych, poprzez erę narzędzi Business Intelligence, aż po wykorzystanie technologii Big Data. Współczesny analityk nie tylko analizuje dane, lecz pełni strategiczną rolę w organizacji. Prognozuje trendy i dostarcza kluczowych informacji, które są wykorzystywane przez rozmaite działy firm funkcjonujące w różnych branżach.

Aktualne trendy i perspektywy:

Najbardziej zauważalne trendy we współczesnej analizie danych to automatyzacja i wykorzystanie sztucznej inteligencji. 

Analitycy coraz częściej specjalizują się w konkretnych dziedzinach lub branżach. 

W przyszłości ważną rolę odegra również analiza danych w czasie rzeczywistym, a rozwój kompetencji miękkich stanie się równie istotny, jak umiejętności technicznych.

Wraz z postępem technologii, rola analityka będzie nadal się rozwijać, stawiając przed specjalistami nowe wyzwania związane z etyką, automatyzacją i szybkimi zmianami w dziedzinie analizy danych.

strategia-harbingers

Podsumowanie

Praca analityka danych będzie zyskiwać na znaczeniu w nadchodzących latach, wraz z tym jak coraz więcej firm oraz menadżerów każdego szczebla coraz bardziej uświadamia sobie fakt, że ich własna wiedza oraz przeczucia nie są najlepszym doradcą w podejmowaniu decyzji, które przynoszą organizacjom wymierne korzyści. 

Rozwój nowoczesnych technologii takich jak sztuczna inteligencja będą coraz bardziej wpływać na pracę analityków, wyręczając ich w technicznej stronie ich pracy. Niemniej jednak w pracy analityka równie ważne są miękkie kompetencje potrzebne do jasnego komunikowania analiz i przekazywania informacji oraz kompleksowe zrozumienie biznesu i branży, w której działa dany analityk. 

Znaczenie danych i ich zrozumienia w biznesie rośnie i coraz częściej dostrzegana jest jako możliwość osiągnięcia znaczącej przewagi konkurencyjnej. Dlatego właśnie rola analityków w wielu branżach będzie rosła. 

FAQ (Najczęściej Zadawane Pytania)

Czym różni się praca analityka w różnych sektorach?

Praca analityka różni się w zależności od sektora. W finansach skupia się na danych finansowych i prognozach rynkowych. W sektorze zdrowia analizuje dane pacjentów i efektywność leczenia. W handlu detalicznym zajmuje się analizą zakupów i zarządzaniem zapasami. Analitycy marketingowi analizują zachowania klientów i skuteczność kampanii, natomiast w obszarze rynku pracy koncentrują się na danych zatrudnienia i płacach. Narzędzia i technologie, cele biznesowe oraz wymagane umiejętności również się różnią, dostosowując się do specyfiki danego sektora.

Jakie są kluczowe umiejętności niezbędne do sukcesu w tej roli?

W roli analityka kluczowe jest analityczne myślenie, umiejętność obsługi narzędzi analitycznych i technologii, zdolność skutecznej komunikacji danych, zrozumienie celów biznesowych, kreatywność, matematyczne i statystyczne umiejętności, praca w zespole oraz dbałość o szczegóły. Te elementy są kluczowe dla skutecznego przetwarzania danych na użyteczne informacje biznesowe.

Jakie są potencjalne ścieżki rozwoju dla analityka?

Analityk może rozwijać się poprzez poszerzanie specjalizacji w obszarze danych, takie jak analiza zaawansowana, uczenie maszynowe czy analiza big data. Może także awansować do roli lidera zespołu analitycznego lub kierownika projektu. Alternatywnie, może skierować się w stronę zarządzania, gdzie wykorzysta swoje umiejętności analityczne do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych. Ważne jest także ciągłe doskonalenie i śledzenie nowości w dziedzinie analizy danych.

Jakie są największe wyzwania, przed którymi staje analityk w dzisiejszych czasach?

W dzisiejszych czasach analityk musi radzić sobie z ogromem danych, co wiąże się z wyzwaniem efektywnego przetwarzania, analizy i interpretacji informacji. Ponadto rozwijające się technologie, takie jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, stawiają przed analitykami wyzwanie utrzymania aktualności w obszarze narzędzi i umiejętności. Dodatkowo, kwestie związane z bezpieczeństwem danych i prywatnością stanowią istotne wyzwanie, wymagając od analityków zrozumienia i przestrzegania regulacji związanych z ochroną danych.

Podoba Ci się ten artykuł?
Oceń:

Odmień z nami swój
biznes online

Postaw przed nami wyzwanie, opowiedz o problemie. My staniemy do walki.

Przeczytaj także