Anna Jasion 02-04-2021 Porady

Cele marketingowe – definicja i przykładowe cele marketingowe firm

Cel marketingowy to coś, czego nikomu się nie chce planować, a co każdy marketer i przedsiębiorca powinien mieć. W czym pomagają cele marketingowe? Definicja, przykłady i dlaczego warto je ustalać? Zapraszam do lektury.

Cele marketingowe firmy – definicja

Cel marketingowy lub cel marketingu to jasno sformułowane, spójne, opisane liczbowo i określone czasowo wskaźniki rozwoju kierunku działań marketingowych. Plan marketingowy lub strategia marketingowa to dokument, który opisuje cele marketingowe. Definicja nie precyzuje, czy będą to konkretne zdania, większe przedsięwzięcia, dążenie do poprawy KPI czy osiąganie benchmarków kampanijnych, które służy do mierzenia marketingowego sukcesu. 

Cel marketingowy to jasno sformułowane, spójne, opisane liczbowo i określone czasowo wskaźniki rozwoju kierunku działań marketingowych.

Cele marketingowe firmy – dlaczego warto je ustalać?

Cele marketingowe firmy – ich ustalenie i spisanie, to coś, na co warto poświęcić trochę czasu podczas planowania strategii przedsiębiorstwa. Cel marketingowy powinien być określony jako cel SMART, czyli: 

Tak określone cele marketingu ułatwiają pracę wielu osobom, a także tworzą wspólny język do dyskusji dla przedstawicieli różnych działów firmy. 

Korzyści płynące z ustalenia celów marketingowych to, między innymi:

Mogą one dotyczyć zarówno brandingu, jak i wsparcia sprzedaży. Cele marketingowe mogą wpływać na wizerunek marki, w tym także wizerunek marki jako pracodawcy (cele employer brandingowe) i tak dalej.

W zależności od tego, w jak długiej perspektywie planowane są pewne działania, cele marketingowe dzielimy na:

Cele strategii marketingowej a cele kampanii marketingowej – czym się różnią?

Jeśli chodzi o cele marketingowe, to mogą one dotyczyć przeróżnych aspektów działania marketingu i przeróżnych dokumentów i narzędzi tworzonych na jego potrzeby. Strategia marketingowa i kampania marketingowa nie są tu w żaden sposób wyjątkami. Dość niefortunnie cel strategii i cel kampanii marketingowej bywają często używane zamiennie. Warto jednak rozgraniczyć cele tych dwóch różnych poziomów działań marketingowych. Istnieje ku temu bardzo dobry powód: nie są ze sobą równoznaczne, a używanie ich zamiennie może wprowadzić sporo zamieszania.

Strategia marketingowa to ogólny, duży, wielostronicowy dokument, który wskazuje kierunek działań marketingowych. To przewodnik, instrukcja obsługi danego przedsiębiorstwa, który zawiera informacje o jego mocnych i słabych stronach, strategicznych celach biznesowych, które ma do osiągnięcia, opis klientów oraz kierunek działań (w tym działań marketingowych, które mają największą szansę zadziałać w tej konfiguracji rynkowej). Strategia marketingowa zawiera również taktyki i narzędzia, za pomocą których cele owe będą osiągane.

Z kolei kampania marketingowe to narzędzia, które są używane do realizacji celów strategii marketingowej. Kampanie marketingowe to jednorazowe lub długotrwałe działania, prowadzone online i offline, skupiająca się na dwóch obszarach: brandingowym bądź sprzedażowym.

Przykładowe cele marketingowe kampanii brandingowej:

Przykładowe cele marketingowe kampanii sprzedażowej:

Cele marketingowe kampanii reklamowej będą definiowane przez nadrzędny cel marketingowy strategii. Ich realizacja będzie służyła realizacji większego i dłuższego planu. Dlatego warto wprowadzić rozróżnienie pomiędzy tymi dwoma poziomami celów.

Cele marketingowe firmy – przykłady

Na różnych etapach planowania firmy wyznaczają różne cele marketingowe. Przykłady takich celów można znaleźć, sięgając do strategii marketingowych, opisu kampanii czy KPI poszczególnych specjalistów. Jak mogą wyglądać cele marketingowe? Do najbardziej ogólnych celów marketingowych będą należały takie pozycje jak: 

Może to być też na przykład wyrażony procentowo udział w rynku, który chce osiągnąć marka w przeciągu najbliższych kilku lat, albo wzrost przychodów w długim czasie. „Schodząc” nieco niżej, natykamy się na cele marketingowe, które są już trochę bardziej sprecyzowane. W tej grupie znajdą się na przykład:

Cele marketingowe mogą obejmować też ekspansję na nowe rynki, czyli na przykład wprowadzenie produktu na rynek w kraju x poprzez sieć dystrybutorów, lub własnych punktów sprzedaży. Mogą dotyczyć rozwoju dystrybucji, czyli na przykład: rozbudowa nowego kanału dystrybucji poprzez program partnerski lub podjęcie współpracy z właścicielem sieci hurtowni.

Przykładowe cele marketingowe mogą być wyrażone w różny sposób, w zależności od tego, na jakim poziomie będą określone. Ten sam cel ogólny może zostać opisany jako:

Cele marketingowe – podsumowanie

Cele marketingowe pozwalają w konsekwentny i skuteczny sposób realizować strategię marketingową. Przyczyniają się do wzrostu przychodów firmy, a także poprawiają jakość pracy osób zaangażowanych w działania marketingowe. Ustalenie celów marketingowych będzie różne na różnych poziomach operacyjnych. Inne cele będą dotyczyły strategii marketingowej, inne kampanii marketingowej, a jeszcze inne działań operacyjnych w zakresie marketingu.

Nawet jeżeli wydaje się, że nie ma czasu na to, żeby zastanawiać się i główkować nad celami, warto wygospodarować dzień lub dwa, przeanalizować dostępne dane i dzięki temu stworzyć gotową receptę na działanie w sytuacjach kryzysowych i długoterminowy rozwój przedsiębiorstwa. Posiadanie jasno określonych, konkretnych celów marketingowych przynosi korzyści zarówno w krótkiej, jak i dłuższej perspektywie.

Chcesz podjąć współpracę z agencją, która zakłada jasne i precyzyjne cele? Odezwij się do nas!

Odmień z nami swój biznes online

Postaw przed nami wyzwanie, opowiedz o problemie. My staniemy do walki.

 

Strona Harbingers wykorzystuje pliki cookies. Umożliwiają one sprawne działanie strony, narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Szczegóły na ten temat znajdziesz w Polityce Prywatności. Ustawienia cookies możesz zmienić w preferencjach swojej przeglądarki internetowej. OK