Blog

Artykuł przeczytasz w: 12 min

Metoda analizy strategicznej TOWS w praktyce. Na czym polega?

Wszyscy wiedzą, na czym polega słynna analiza SWOT i budowanie strategii przedsiębiorstwa dzięki odkryciu jego mocnych i słabych stron. A co się stanie, jeśli zaczniemy z drugiej strony? Więcej powie nam o tym analiza TOWS.

Artykuł przeczytasz w: 12 min

SPIS TREŚCI

  Analiza SWOT i TOWS to popularne narzędzia służące do badania zarówno kondycji firmy, jak i jej otoczenia. Mogą one odpowiedzieć na wiele pytań i uzmysłowić przedsiębiorcy, jakie obszary dobrze się rozwijają, a nad czym warto jeszcze popracować, by być zawsze kilka kroków przed konkurencją.

  Obie analizy wydają się do siebie podobne, ale każda z nich skupia się na nieco innych elementach. Jakie są zatem między nimi różnice? Na co kładzie nacisk analiza TOWS i dlaczego jest tak istotna dla działania firmy? Jakie rodzaje strategii można zrealizować po przeprowadzeniu analiz? Wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu.

  Na czym polega analiza TOWS?

  TOWS to metoda analizy strategicznej, która pozwala na zbadanie otoczenia organizacji, jak i jej samej. Nazwa TOWS pochodzi od pierwszych liter poniższych słów:

  • T (threats) – zagrożenia,
  • O (opportunities) – szansy,
  • W (weaknesses) – słabe strony,
  • S (strengths) – mocne strony.

  Analiza TOWS bada, jaki wpływ na firmę mają zagrożenia i szanse pojawiające się w jej otoczeniu.

  Szanse i zagrożenia związane są z otoczeniem firmy, a słabe i mocne strony z samym przedsiębiorstwem. Wśród potencjalnych zagrożeń można wymienić dużą konkurencję, bariery prawne czy niedobór pracowników spełniających wymogi danej firmy. Do szans należą np. znalezienie niszy na rynku, większy popyt na oferowane przez przedsiębiorstwo usługi czy niższe podatki.

  Słabą stroną firmy może być kiepska kadra zarządzająca, niedostatki sprzętowe czy brak szkoleń dla pracowników, a tym samym niskie kwalifikacje w porównaniu do osób zatrudnionych w innych, konkurencyjnych przedsiębiorstwach. Przykładami mocnych stron organizacji mogą być spore zaplecze finansowe firmy, korzystny model zarządzania czy niska rotacja pracowników.

  Przeczytaj również: Na czym polega zarządzanie strategiczne? Odpowiadamy!

  Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, analiza strategiczna TOWS skupiać się będzie na tym, jak na daną firmę wpływają zagrożenia i szanse pojawiające się w jej otoczeniu. Określenie słabych i mocnych stron organizacji to dopiero kolejny etap badania. Dzięki takiemu odwróceniu analizy SWOT skupiasz się na przeciwdziałaniu zagrożeniom.

  Jak zatem wygląda analiza TOWS krok po kroku?

  1. Identyfikacja zagrożeń i szans w otoczeniu firmy.
  2. Wskazanie mocnych i słabych stron organizacji.
  3. Określenie strategii i kierunków rozwoju przedsiębiorstwa.

  Taka kolejność powyższych punktów wskazuje, czy zagrożenia płynące z otoczenia faktycznie stanowią ryzyko dla mocnych i słabych stron firmy, oraz czy szanse pozwalają lepiej wykorzystać atuty i zminimalizować defekty przedsiębiorstwa.

  Dlaczego analiza strategiczna TOWS jest ważna?

  Analiza TOWS to narzędzie przydatne podczas tworzenia strategii. Dzięki niej możemy określić, jakie zasoby ma firma, dokąd ona zmierza i z czym przyjdzie jej się zmierzyć w drodze do celu. Chociaż obecna kondycja przedsiębiorstwa jest ważna, znacznie istotniejszy jest plan na jego przyszłość. Analiza TOWS pozwala zatem sformułować kluczowe cele organizacji i przekuć wizję oraz misję firmy w działanie.

  Przeczytaj również: Misja firmy – jak ją napisać i dlaczego to takie ważne?

  Analiza strategiczna tego typu pozwoli również pracownikom firmy zagłębić się w różne procesy. Wówczas może okazać się, że nie każdy obszar działa prawidłowo. To doskonała okazja, by usprawnić wybrane elementy, wzorując się na mocnych stronach firmy.

  Analiza SWOT i TOWS – czym się różnią?

  Mówiąc o analizie TOWS, nie sposób nie wspomnieć o analizie SWOT. Analiza SWOT to narzędzie chętnie wykorzystywane przez wiele firm, ale z powodzeniem sprawdzi się też przy podejmowaniu decyzji życiowych. Siła analizy tkwi w prostocie. Z jej pomocą wskażesz mocne i słabe strony przedsiębiorstwa, które możesz wykorzystać do walki z zagrożeniami i „chwytania” szans znajdujących się w otoczeniu. Umożliwi ona Tobie i Twojej firmie tworzenie krótko- i długoterminowych planów oraz wypracowanie strategii.

  Analiza TOWS pozwala sformułować kluczowe cele organizacji i przekuć wizję firmy w działanie.

  Dopilnuj, aby przy przygotowywaniu analizy SWOT byli obecni pracownicy z różnych działów, gdyż wszystkie punkty widzenia są w tym procesie niezwykle cenne. Dzięki temu analiza nabierze szerszej perspektywy. Pamiętaj ponadto, aby przeprowadzać ją regularnie, ponieważ sytuacja w firmie i na rynku zmienia się dynamicznie.

  Jak wobec tego mają się do siebie analiza SWOT i TOWS? Różnica między nimi polega na odwróceniu nie tylko liter, ale i całego sposobu myślenia na temat firmy. Analizę SWOT rozpoczynasz od silnych stron i słabości organizacji, a następnie ustalasz, jakie szanse i zagrożenia mogą się z nimi wiązać (wewnątrz i zarazem na zewnątrz organizacji). Natomiast w analizie TOWS najpierw określasz szanse i zagrożenia płynące spoza firmy, a później przez pryzmat mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa oceniasz, jak sobie z nimi poradzisz.

  W następnym kroku niezależnie od rodzaju przeprowadzonej analizy obierasz strategię, która usprawni funkcjonowanie Twojej firmy.

  Przeczytaj również: Analiza SWOT – kluczowa broń w arsenale marketera

  Analiza strategiczna TOWS i cztery modele rozwoju

  Na podstawie analizy TOWS, podobnie zresztą jak po rozpisaniu SWOT, wybierz dla swojej firmy jedną z czterech strategii: agresywną, konserwatywną, konkurencyjną lub defensywną.

  Strategia agresywna (maxi-maxi) 

  Ten model oznacza, że jesteś w najlepszej możliwej sytuacji. Dominują tu szanse i silne strony, co sprzyja ekspansji i dynamicznemu rozwojowi. To doskonały moment na wchłonięcie konkurencji, nowe inwestycje lub wzmacnianie firmy. Łap okazje i nie bój się ryzyka. Realizując tę strategię, możesz skupić się na swoich najlepszych produktach (20%), osiągając dzięki nim 80% zysku.

  Zidentyfikowanie szans i zagrożeń to punkt wyjścia do wyznaczenia adekwatnej strategii.

  Strategia konserwatywna (maxi-mini)

  To scenariusz, w którym mocne strony górują nad tym słabszymi, jednak w otoczeniu wciąż czyhają na Ciebie zagrożenia. Jak się przed nimi uchronić? Skup się na silnych stronach. Firma czerpie siłę ze swojego wnętrza i na tym należy skoncentrować całą uwagę. W tej strategii możesz poszukiwać nowych rynków zbytu, ulepszać istniejące produkty i tworzyć kolejne, przejąć konkurentów czy dążyć do obniżenia kosztów.

  Strategia konkurencyjna (mini-maxi)

  Analiza TOWS wykazała, że przedsiębiorstwo ma więcej słabych niż mocnych stron. W otoczeniu firmy pojawiły się jednak szanse, z których warto skorzystać. Aby to zrobić, konieczne jest zminimalizowanie wad. Możesz to osiągnąć poprzez ciągłe ulepszanie marki i jej produktów czy zwiększenie efektywności. Ponadto postaraj się poszerzyć posiadane zasoby i ograniczyć koszty. W tej strategii trzeba mierzyć siły na zamiary, dlatego nie dąż do przejęcia innych firm (tak jak miało to miejsce w dwóch poprzednich modelach), ale skup się na utrzymaniu przewagi konkurencyjnej.

  Przeczytaj również: TOP 6 sposobów na zwiększenie efektywności

  Strategia defensywna (mini-mini)

  Znajduje ona zastosowanie, gdy w firmie brakuje mocnych stron, a otoczenie również jej nie sprzyja. W obliczu braku szans i zalet możesz jedynie starać się zmniejszyć zagrożenia i słabe strony. Niestety, nie w każdym przypadku przyniesie to efekty, dlatego w strategii defensywnej powinieneś przygotować się na najgorsze. Aby uratować się przed ogłoszeniem upadłości, redukuj koszty i nie podejmuj nowych inwestycji. Możesz też połączyć się z inną firmą lub zrezygnować z części działalności. W tym przypadku przedsiębiorstwo nastawione jest na przetrwanie, a nie na rozwój.

  Najpierw analiza TOWS, potem – wybór strategii marketingowej!

  Bez dobrze przeprowadzonej analizy TOWS możesz jedynie wróżyć z fusów, próbując przewidzieć przyszłość firmy. Sprawdzenie, jakie szanse i zagrożenia mogą czyhać na przedsiębiorstwo w jego otoczeniu, to dla Ciebie punkt wyjścia do wyznaczenia kolejnych kroków. Dopiero wówczas możesz stwierdzić, jak wpływają one na mocne punkty i słabości Twojej działalności.

  Na tej podstawie przygotuj adekwatną do sytuacji strategię działania. To bardzo ważne przy obecnych warunkach rynkowych, w których cały czas konkurencja depcze Ci po piętach. Bez identyfikacji poszczególnych elementów analizy TOWS Twój okręt mógłby po prostu zatonąć, skupiając się np. na rozwoju, a nie na przetrwaniu, będącym w danej chwili głównym priorytetem.

  Nie wiesz, jak prawidłowo przeprowadzić analizę strategiczną TOWS i sprecyzować cel, do którego będzie dążyć Twoja firma? Skonsultuj się z nami!

  Podoba Ci się ten artykuł?
  Oceń:

  Odmień z nami swój
  biznes online

  Postaw przed nami wyzwanie, opowiedz o problemie. My staniemy do walki.