Blog

Tekst przeczytasz w: 24 minuty

Kampanie płatne w branży RTV i AGD

Tekst przeczytasz w: 24 minuty
Skutecznie przeprowadzane kampanie płatne w branży RTV i AGD to sposób na pozyskanie nowych klientów i zwiększenie retencji tych już pozyskanych. Sprawdź, jak prowadzić kampanie płatne w branży RTV i AGD!

SPIS TREŚCI

  Jeżeli chcesz, aby reklama PPC w branży AGD/RTV działała na Twoją korzyść, musisz pamiętać o tym, aby wdrażać ją zgodnie z prawem. Jak upewnić się, że tworzone przez Ciebie reklamy są w pełni zgodne ze wszystkimi regulacjami i przede wszystkim skuteczne? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się jak prowadzić marketing w branży AGD/RTV zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa! 

  Kampanie płatne w branży RTV Harbingers

  Główne zmiany prawne wpływające na reklamę w sektorze RTV/AGD

  Główne zmiany w prawie, które pojawiły się w ostatnim czasie to wprowadzenie trzech dyrektyw, które znacząco wpłynęły na branżę e-commerce. Mowa tutaj o dyrektywach:

  1. Omnibus,
  2. towarowej,
  3. cyfrowej.

  Jakie zmiany wprowadzają? Z perspektywy marketingu najważniejsza jest Dyrektywa Omnibus nakładająca na prowadzących e-commerce następujące obowiązki:

  • pokazywanie najniższej ceny produktu z ostatnich 30 dni przed promocją w przypadku przedmiotów oznaczonych promocją, 
  • pokazywać czas zakończenia promocji,
  • informowania klientów o tym, w jaki sposób zbierasz i weryfikujesz opinie o produktach widoczne na stronie sklepu, 
  • udostępnienie użytkownikom numer telefonu, pod którym mogą uzyskać pomoc dotyczącą sprzedawanego przez Ciebie towaru, 
  • dostosowania regulaminu oraz polityki prywatności do zachodzących zmian.

  Dyrektywa towarowa oraz cyfrowa reguluje przepisy dotyczące zwrotów, reklamacji oraz rękojmi zarówno w przypadku towarów fizycznych jak i produktów cyfrowych dostarczanych drogą elektroniczną. 

  Kampanie płatne RTV/AGD

  Zdj. 1. Przykład prezentowania cen produktów objętych promocją zgodny z Dyrektywą Omnibus. Źródło: Westwing.pl

  Jakie wyzwania niosą ze sobą te zmiany dla marketerów?

  Dyrektywa Omnibus nie tylko wprowadziła zmiany dotyczące prezentowania produktów, a właściwie ich cen w sklepach internetowych. 

  Informacje o najniższej cenie produktu z ostatnich 30 dni przed promocją, powinny znaleźć się również na wszelkich materiałach promocyjnych wykorzystywanych przy tworzeniu zasobów dla reklam PPC. 

  Reklama PPC w branży AGD/RTV – nowe zasady gry

  Wiesz już o najnowszych dyrektywach takich jak Omnibus, czy dyrektywa towarowa i cyfrowa. Pamiętaj o tym, że ich postanowienia mają swoje odbicie również w reklamach PPC i nowe zasady wprowadzone z początkiem 2023 roku, muszą zostać zaimplementowane również podczas tworzenia płatnych kampanii reklamowych w internecie. 

  Czego absolutnie unikać, by nie naruszyć prawa?

  Reklamy PPC muszą być przede wszystkim zgodne z prawem. Czego więc musisz unikać za wszelką cenę? 

  • nie wykorzystuj nagości w kreacjach reklamowych,
  • stosuj się do zakazu promowania lekarstw dostępnych na receptę,
  • nie reklamuj alkoholu, usług matrymonialnych oraz hazardu,
  • wszelkie reklamy dotyczące kart kredytowych lub usług finansowych muszą zawierać na stronie docelowej wyraźne informacje na temat obowiązujących opłat,

  Niezastosowanie się do powyższych reguł może skutkować m.in. zablokowaniem wyświetlania Twoich reklam. 

  Jakie praktyki wciąż są dozwolone i skuteczne?

  Nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania. W przypadku, kiedy nie jesteś pewien, czy dany obszar marketingu jest regulowany jakimiś konkretnymi przepisami, warto zasięgnąć porady prawnika specjalizującego się w zagadnieniach dotyczących marketingu.

  Dobrze, jeżeli planując wdrożenie reklam PPC, w pierwszej kolejności zaznajomisz się z wewnętrznymi regulacjami danych platform reklamowych, co może uchronić Cię przed niepotrzebnym stresem wynikającym, w najgorszych przypadkach, z zablokowania wyświetlania Twoich reklam, a nawet zablokowaniem całego konta reklamowego. 

  Obserwuj również bacznie swoją konkurencję i jej pomysły na marketing – pozwoli Ci to na wdrażanie u siebie rozwiązań, które mogą okazać się efektywniejsze od Twoich dotychczasowych działań.

  Skuteczne reklamy produktowe (PLA) dla RTV/AGD

  Skuteczne reklamy produktowe (PLA) dla RTV/AGD w pierwszej kolejności wymagają od Ciebie utworzenia konta Google Merchant. Kolejnym krokiem jest wykonanie następujących czynności: 

  • przesłanie pliku produktowego przygotowanego według wytycznych Google,
  • optymalizacja tytułów i krótkich opisów pod kątem SEO,
  • wykorzystanie słów kluczowych krótkiego i długiego ogona,
  • rozszerzenie asortymentu, np. opinie,
  • zapewnienie wysokiej jakości zdjęć produktu,
  • tworzenie grup produktów umożliwiających ich lepszą segmentację pod kątem kampanii.

  Tak przygotowany feed produktowy sprawi, że kampania PLA okaże się bardziej efektywna.

  Jak prezentować produkty zgodnie z prawem?

  Prezentacja produktu w sklepie internetowym jest niezwykle ważna i również jej zasady określa prawo.  Zdjęcie produktu jest równie wiążące dla sprzedającego jak jego opis, a wysłany do klienta towar musi być z nim zgodny. Dlatego właśnie zdjęcia zawsze powinny przedstawiać faktyczny produkt sprzedawany przez Ciebie. 

  Wystrzegaj się również kopiowania zdjęć produktów np. od konkurencji – podlegają one ochronie prawnej i jeżeli nie masz zgody autora na wykorzystanie zdjęć, nie wolno Ci ich rozpowszechniać. Zwłaszcza w celach komercyjnych takich jak reklama.

  Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) dla reklam produktowych w tej branży

  Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) dla reklam produktowych w branży RTV/AGD mogą różnić się w zależności od celów kampanii i strategii marketingowej, ale oto niektóre wskaźniki, które są najistotniejsze i które powinieneś wziąć pod uwagę:

  • CR – wskaźnik konwersji – to jeden z najważniejszych KPIs. Mierzy on, ile osób, które widziały reklamę, dokonało po niej pożądanej akcji, czyli np. zakupu produktu lub zapisu na newsletter.
  • CTR – współczynnik klikalności  – mierzy stosunek liczby kliknięć w reklamę do liczby jej wyświetleń. Wyższy CTR wskazuje na to, że reklama jest atrakcyjna dla odbiorców.
  • CPC – Koszt za kliknięcie – określa, ile kosztuje Cię pojedyncze kliknięcie w reklamę. Obniżenie CPC może pomóc zwiększyć rentowność kampanii.
  • CVR – wskaźnik konwersji za kliknięciem – mierzy, ile kliknięć w reklamę przekształca się w rzeczywiste konwersje. To ważny wskaźnik, który pomaga ocenić efektywność reklamy w przekształcaniu widzów w klientów.
  • CPA – koszt za konwersję – określa, ile kosztuje Cię zdobycie jednego nowego klienta poprzez reklamę. Optymalizacja CPA może pomóc w kontrolowaniu kosztów kampanii.
  • ROI – wskaźnik zwrotu z inwestycji  – mierzy zyski w stosunku do poniesionych kosztów reklamowych. Pozytywny ROI oznacza, że kampania jest rentowna.
  • Czas trwania sesji i współczynnik odrzuceń – mierzą, ile czasu spędza użytkownik na Twojej stronie po kliknięciu w reklamę oraz ile procent użytkowników natychmiast opuszcza stronę. Im dłużej użytkownicy pozostają i mniejszy jest współczynnik odrzuceń, tym lepiej.
  • Wskaźnik udziału w rynku – pomaga ocenić, jaką część rynku zdobywasz dzięki swojej reklamie w porównaniu do konkurencji.
  • Wynik jakości reklamy (Quality Score) – jest oceną jakości Twojej reklamy w kontekście konkretnej frazy kluczowej. Wyższy Quality Score może pomóc w obniżeniu CPC i polepszeniu pozycji reklamy.
  • Wzrost sprzedaży i dochodu – ostatecznym celem reklam produktowych w branży RTV/AGD jest zwiększenie sprzedaży i przychodów. To najważniejszy wskaźnik, który należy monitorować.

  Parametry te pomagają monitorować skuteczność kampanii reklamowych i dostosowywać strategię marketingową w celu osiągnięcia zamierzonych celów biznesowych. Warto również uwzględnić indywidualne cele i kontekst swojej kampanii przy wyborze odpowiednich KPIs.

  Planowanie budżetu reklamowego w branży AGD/RTV

  Planowanie budżetu reklamowego w branży AGD/RTV jest kluczowym elementem strategii marketingowej. Oto kroki, które warto wziąć pod uwagę przy tworzeniu takiego planu.

  #1 Analiza rynku i konkurencji

  Przede wszystkim dokładnie zanalizuj rynek AGD/RTV oraz konkurencję. Zrozum, jakie trendy i zmiany zachodzą w branży. To pomoże Ci określić, jakie są możliwości i wyzwania.

  #2 Określenie celów marketingowych

  Wyraźnie sformułuj cele, które chcesz osiągnąć za pomocą kampanii reklamowych. Mogą to być zwiększenie sprzedaży, zwiększenie świadomości marki, pozyskanie nowych klientów itp.

  #3 Wybór kanałów reklamowych

  Zastanów się, które kanały reklamowe są najbardziej odpowiednie dla Twojej grupy docelowej. Mogą to być reklamy online (np. Google Ads), reklamy w mediach społecznościowych (Meta Ads), kampanie e-mail marketingowe, reklamy w telewizji lub radio, czy reklamy w punktach sprzedaży.

  #4 Określenie budżetu

  Na podstawie celów i wybranych kanałów reklamowych określ budżet reklamowy. Upewnij się, że budżet jest realistyczny i adekwatny do zakresu kampanii oraz oczekiwanych wyników. Rozważ także możliwość alokacji budżetu na różne kampanie w ciągu roku.

  #5 Optymalizacja i monitorowanie

  Monitoruj bieżące wyniki kampanii i dostosowuj budżet w zależności od skuteczności poszczególnych kanałów reklamowych. Przeprowadzaj testy A/B, aby dowiedzieć się, które strategie działają najlepiej.

  #6 Raportowanie i analiza

  Regularnie sporządzaj raporty z wynikami kampanii. Analizuj wskaźniki takie jak ROI (zwrot z inwestycji), koszt pozyskania klienta (CAC), konwersje itp. To pomoże w ocenie skuteczności i podejmowaniu decyzji o dalszych działaniach.

  #7 Elastyczność budżetu

  Bądź gotowy na dostosowywanie budżetu w przypadku nieprzewidywalnych okoliczności, takich jak zmiany na rynku czy niespodziewane wydarzenia.

  Pamiętaj, że planowanie budżetu reklamowego to proces dynamiczny, który wymaga ciągłej analizy i dostosowywania do zmieniających się warunków rynkowych. Skuteczne zarządzanie budżetem reklamowym może znacząco wpłynąć na sukces Twojej firmy w branży AGD/RTV.

  Jak alokować środki między różnymi kanałami?

  Budżet reklamowy w branży AGD/RTV nigdy nie jest z gumy. Dlatego ważna jest odpowiednia jego alokacja i możliwie najlepsze wykorzystanie. Alokacja środków między różnymi kanałami reklamowymi jest istotnym aspektem skutecznego i efektywnego wykorzystania budżetu reklamowego. Może pomóc w tym dobre zrozumienie Twojej grupy docelowej oraz zrozumienie celów kampanii.

  Wiedza ta pozwoli Ci lepiej określić priorytetowe kanały dotarcia do klientów i lepiej wykorzystać dostępny budżet. Warto jest również testować różne warianty, kanały i podejścia – tylko na tej podstawie będziesz mieć pewność, że dobrałeś odpowiednie narzędzia dotarcia do Twojej grupy odbiorczej.  

  Jakie działania oferują najlepszy zwrot z inwestycji?

  Najlepszy zwrot z inwestycji (ROI) można osiągnąć poprzez kombinację różnych działań marketingowych, które są dostosowane do specyfiki branży i grupy docelowej. Niestety nie ma na to pytanie jednej uniwersalnej odpowiedzi, ponieważ każda marka ma swój określony charakter i grupę docelową, a tym samym inne działania będą okazywać się efektywne. 

  Najlepiej jest sporządzić spójną strategię marketingową, łączącą wiele kanałów dotarcia do potencjalnych klientów i w ten sposób na bazie testów wyciągnąć wnioski dotyczące tego, jakie działanie okażą się przynosić najlepszy zwrot z inwestycji.

  Kampanie płatne w branży RTV Harbingers

  Retargeting w e-commerce RTV/AGD – jak przypomnieć klientowi o produkcie bez naruszania prawa?

  Gorącym tematem jest retargeting w e-commerce. RTV/AGD to branża, która rzeczywiście może skorzystać na wdrożeniu skutecznego remarketingu – w końcu zakup sprzętu RTV/AGD to decyzja z reguły niepodejmowana spontanicznie – wymaga przejrzenia wielu ofert, zdobycia wiedzy, zastanowienia.  Warto więc wykorzystać remarketing do nieustannego przypominania klientowi o Twojej ofercie. 

  Dobre praktyki i strategie w retargetingu dla branży RTV/AGD

  Z reguły retargetowanie reklam wymaga zainstalowania na Twojej stronie tagów śledzących, takich jak – Google Analytics czy Meta Pixel.

  Upewnij się, że informacje o tym, że informujesz odwiedzających Twoją stronę klientów o tym, jakie kody śledzące zostały zaimplementowane na Twojej stronie i jaki zakres danych o użytkowniku one zbierają. Stosowne informacje powinny znaleźć się na Twojej stronie w łatwodostępnej polityce prywatności. 

  Retargeting w reklamie

  Zdj. 2. Wyskakujący komunikat z informacją o Cookies i przetwarzaniu danych jest wymagany przez prawo. Źródło: Sportano.pl 

  Kampania reklamowa składająca się między innymi z reklam retargetowanych powinna być dobrze zaplanowana i skonfigurowana. Zastanów się, czy chcesz przypominać klientowi o pozostawionych w koszyku przedmiotach, wskazywać podobne przedmioty w swoim asortymencie z wyższą marżą, czy może polecać produkty określonej marki.  Możliwości jest nieskończenie wiele, a zastosowana strategia retargetingu, powinna odpowiadać założonym przez Ciebie celom kampanii marketingowej. 

  Reklamy video dla produktów RTV i AGD – nowa jakość w promocji

  Reklamy video dla produktów RTV i AGD stają się coraz popularniejsze, a YouTube i media społecznościowe wypełniają się reklamami sprzętu elektronicznego. Popularność tej formy contentu daje marketerom zupełnie nowe narzędzia dotarcia do potencjalnych klientów i budowania marki Twojego e-commerce. 

  Reklamy video – zwłaszcza z wykorzystaniem influencerów – również rządzą się swoimi prawami. Według wytycznych UOKiK wszelkie formy promocji i autopromocji muszą być w sposób czytelny oznaczone i widoczne dla konsumentów, w innym przypadku influencerom lub firmom grożą sankcje karne. 

  Video marketing w RTV i AGD

  Zdj. 3. Przykład wykorzystania video w działaniach content marketingowych. Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=TrKouectEaw – kanał firmy e-horyzont.pl

  Zastanawiasz się, jak tworzyć angażujące treści video? Staraj się śledzić pojawiające się trendy i podejdź do nich w kreatywny sposób, dostarczając swoim odbiorcą treści, które w lekki i angażujący sposób pozwolą im dowiedzieć się o Twojej marce i korzyściach płynących z posiadania sprzedawanego przez Ciebie sprzętu.

  Reklamy video dla produktów RTV i AGD przygotowane np. na YouTube jako ich prezentacje lub recenzje z powodzeniem po prostej obróbce mogą zostać wykorzystane na innych platformach np. Instagramie, Facebooku lub TikToku. 

  Coraz częściej mówi się o znaczeniu prowadzenia biznesu z naciskiem na tworzenie relacji między Twoją marką, a jej klientami – nic nie zrobi tego lepiej, jak wyjście im naprzeciw i pokazanie osobowości prawdziwych osób stojących za Twoim wirtualnym sklepem.

  Sezony sprzedażowe i promocje AGD/RTV – jak dostosować reklamę do cyklu zakupowego?

  Sezony sprzedażowe i promocje AGD/RTV to jeden z kluczowych elementów strategii marketingowej. Warto uwzględnić sezonowość i preferencje klientów, aby efektywnie dotrzeć do nich w odpowiednim czasie i kontekścieNa przykład, przed sezonem letnim można skoncentrować się na promocji klimatyzatorów i lodówek, podczas gdy przed Bożym Narodzeniem warto promować prezenty z kategorii AGD/RTV, takie jak telewizory czy sprzęt audio.

  Kiedy i jak reklamować konkretny produkt w ciągu roku?

  Reklamowanie konkretnego produktu w ciągu roku zależy od sezonowości i trendów rynkowych. Produkty sezonowe, takie jak ubrania zimowe czy artykuły świąteczne, powinny być promowane przed sezonem. Produkty zyskujące na popularności warto reklamować w momencie, gdy zaczynają zdobywać popularność. 

  Produkty codziennego użytku mogą być reklamowane przez cały rok, z naciskiem na okresy przedświąteczne i okazje promocyjne. Analiza danych rynkowych i konkurencji pomoże wyznaczyć najlepszy moment.

  Jakie promocje są najskuteczniejsze w sektorze AGD/RTV?

  Promocje, które często są skuteczne w sektorze AGD/RTV, to:

  • rabaty cenowe, np. obniżki cen lub promocje typu „kup jeden, drugi taniej”,
  • darmowa dostawa lub dostawa za niską opłatą,
  • pakiety produktów, np. zestawy AGD/RTV,
  • gwarancje i serwis posprzedażny,
  • konkursy i programy lojalnościowe,
  • prezentacje produktów i recenzje.

  Najlepiej dostosować rodzaj promocji do potrzeb i oczekiwań konkretnej grupy klientów oraz aktualnej sytuacji rynkowej.

  Analiza konkurencji w reklamie RTV/AGD – klucz do sukcesu

  Czy wiesz, że od pewnego czasu możesz „podglądać” reklamy Twojej konkurencji zarówno w systemie reklamowym Google jak i Meta? Dzięki temu analiza konkurencji w reklamie RTV/AGD staje się banalnie łatwa. 

  Narzędzia do podglądu tego, jakie reklamy wykorzystywane są aktualnie przez Twoją konkurencje, udostępniane są przez same systemy reklamowe. Odpowiednio jest to Biblioteka reklam w przypadku Meta oraz Centrum przejrzystości reklam w przypadku Google. Dzięki dostępowi do tych danych możesz dowiedzieć się, jakiego rodzaju kampanie aktualnie prowadzone są przez Twoją konkurencje oraz jakie produkty są aktualnie promowane.  Zdobytą wiedzę możesz wykorzystać jako inspirację podczas tworzenia własnych pomysłów na kampanie i reklamy. 

  Jak wyróżnić się na tle konkurentów i zaoferować coś unikalnego?

  Sposobów na wyróżnienie się wśród konkurencji jest nieskończenie wiele. Pierwszym krokiem może być właśnie analiza konkurencji w reklamie RTV/AGD.  Śledzenie poczynań konkurencji może być inspirująca – warto jednak postarać się wypatrzyć luki w strategii marketingowej konkurentów, które później możesz postarać się wypełnić własnymi działaniami.

  Warto zastanowić się nad zatrudnieniem influencerów do tworzenia kampanii reklamowych – kreatywne i świeże spojrzenie na Twoją branże i oferowane produkty, może zaowocować stworzeniem interesujących i co najważniejsze przyciągających uwagę kreacji reklamowych. 

  Podsumowanie 

  Jeżeli chcesz aktywnie pozyskiwać klientów do swojego sklepu, musisz zainwestować w kampanie płatne. RTV/AGD to branża, która nie jest od tej zasady wyjątkiem. 

  Dobrze przygotowane kampanie marketingowe to nie tylko te, które zostały skonfigurowane zgodnie ze sztuką i są na bieżąco optymalizowane pod kątem ich efektywności, ale również te, które spełniają wszystkie wymogi prawne w tym m.in. dyrektywy Omnibus. 

  Na dynamicznie rozwijającym się rynku reklamowym coraz trudniej jest się wyróżnić, niemniej jednak wciąż jest to możliwe. Możesz do tego celu wykorzystać np. influencerów – pamiętaj jednak, żeby zawsze zaznaczać tego typu współprace jako treści reklamowe albo autopromocję. 

  Kampanie płatne w branży RTV Harbingers

  FAQ 

  Jak często powinienem aktualizować swoje reklamy w kontekście zmieniających się przepisów prawnych?

  Częstotliwość aktualizacji reklam w kontekście zmieniających się przepisów prawnych zależy od wielu czynników, takich jak branża, w której działa Twoja firma, rodzaj produktów lub usług, które reklamujesz, oraz obowiązujące przepisy prawne w danym kraju. Kluczowym jest jednak stałe monitorowanie zmian prawnych i utrzymywanie reklam zgodnych z obowiązującymi regulacjami.

  Zaleca się regularne przeglądy reklam, przynajmniej raz na kwartał lub półrocze, aby upewnić się, że są one nadal zgodne z obowiązującymi przepisami. Jeśli Twoja firma działa w branży, gdzie przepisy prawne zmieniają się często lub są szczególnie restrykcyjne, może być konieczne częstsze przeglądanie reklam.

  Najważniejsze jest, aby natychmiast reagować na istotne zmiany w przepisach, które mogą mieć wpływ na Twoje reklamy. Jeśli zostaną wprowadzone nowe ograniczenia lub wymagania dotyczące reklamowania Twoich produktów, lub usług, konieczne będzie dostosowanie reklam, aby uniknąć naruszenia przepisów prawnych i ewentualnych konsekwencji prawnych. Dlatego regularne monitorowanie i szybka reakcja są kluczowe dla utrzymania zgodności reklam z obowiązującymi przepisami.

  Czy reklamy video dla produktów RTV/AGD oferują lepszy ROI niż tradycyjne reklamy?

  Efektywność reklam video w porównaniu z tradycyjnymi reklamami zależy od różnych czynników, w tym od rodzaju produktu, grupy docelowej i celów kampanii. Reklamy video często są bardziej skuteczne w przekazywaniu zaawansowanych informacji o produktach RTV/AGD, zwłaszcza jeśli można w nich zaprezentować funkcje i korzyści. Jeśli grupa docelowa korzysta z platform wideo i mediów społecznościowych, to reklamy video mogą przynieść lepsze rezultaty. Jednak koszty produkcji i promocji reklam wideo mogą być wyższe niż tradycyjnych reklam, dlatego ważne jest dostosowanie budżetu. Niezależnie od rodzaju reklam, monitorowanie i analiza wyników kampanii są kluczowe dla oceny ROI.

  Jakie systemy reklamowe  są najbardziej zalecane dla sklepów z branży AGD/RTV?

  Dla sklepów z branży AGD/RTV zaleca się korzystanie z reklam PPC, takich jak Google Ads oraz Meta Ads. Google Ads oferuje dostęp do wyników wyszukiwania, a Meta Ads pozwala docierać do szerokiej grupy docelowej na platformach społecznościowych. Istnieją również bardziej niszowe systemy reklamowe – takie jak Allegro Ads czy Amazon Ads, które skupiają się na reklamowaniu produktów w danym marketplacie, ale również np. TikTok Ads, które mogą pomóc Ci dotrzeć do zupełnie nowych grup odbiorców i wyprzedzenie Twojej konkurencji. Odpowiednia kombinacja wykorzystania systemów reklamowych PPC pozwala na uzyskanie optymalnych wyników i zwrotu z poniesionej inwestycji.

  Jak mogę zwiększyć konwersję w moim sklepie przy użyciu reklam produktówych?

  Aby zwiększyć konwersje w reklamach produktowych, warto zadbać o optymalizację feedu produktowego, uwzględniając dokładne opisy, wysokiej jakości obrazy i aktualne ceny. Dostosuj stawki CPC do konkurencji i regularnie testuj różne elementy kampanii, aby zoptymalizować jej skuteczność. Reklamy produktowe powinny kierować wyłącznie do tych produktów, które faktycznie można zakupić w Twoim sklepie, a kupujący powinni być w stanie w łatwy sposób uzyskać przejrzyste informacje dotyczące zwrotów i reklamacji. Istotne jest również to, aby reklamowana witryna faktycznie należała do Ciebie oraz była odpowiednio zabezpieczona protokołem SSL, chroniącym dane kupujących. Spełnienie wszystkich wymagań Google, zagwarantuje to, że reklamy produktowe będą efektywne. 

  Czy retargeting jest skuteczny dla wszystkich produktów w branży RTV/AGD?

  Skuteczność retargetingu w branży RTV/AGD zależy od wartości produktu i długości cyklu zakupowego. Dla produktów o wyższej wartości i dłuższym cyklu zakupowym, takich jak telewizory czy lodówki, retargeting może być skuteczny. Dla tańszych i częściej kupowanych produktów może być mniej efektywny. Istotne jest także, czy istnieje konieczność edukacji klienta przed zakupem. Ostatecznie warto przetestować retargeting, aby określić jego skuteczność dla konkretnych produktów.

  Podoba Ci się ten artykuł?
  Oceń:

  Marzy ci się wzrost widoczności na frazy nawet o 500%?

  Wypełnij formularz i skorzystaj z darmowej konsultacji strategicznej, która odmieni Twój biznes.