#Gamechangers

Backlog

Ze względu na tłumaczenie słowa „backlog” (ang. zaległości) można uznać go za coś, co zostało jeszcze do zrobienia. Tymczasem jest to spis zagadnień prowadzących do określonego celu, którymi zajmuje się dany zespół pracujący zgodnie z metodyką Agile. Czy da się więc mówić o backlogu jako o liście zadań? Pojęcie to okazuje się o wiele szersze. Obejmuje bowiem również błędy i wymagania, zadania techniczne czy usprawnienia.

Backlog produktu (product backlog) – elementy

Backlog produktu, inaczej product backlog, obejmuje wszystkie cechy, wymagania i funkcjonalności, które powinny znaleźć się w produkcie. Cel stanowi więc tutaj sam produkt. Oczywiście product backlog nigdy nie jest stały i skończony. W procesie rozwoju produktu wzbogaca się on o kolejne elementy. Każdy z elementów posiada swój opis, oszacowanie, wartość oraz kolejność. Dzięki temu deweloperzy wiedzą, w jaki sposób realizować dany projekt, nad którym czuwa Product Owner.

Backlog sprintu (Sprint backlog)

Backlog sprintu to lista rzeczy, jakie należy wykonać podczas danego etapu pracy nad produktem. Dzięki temu jest się w stanie osiągnąć cel sprintu. W skład backlogu sprintu wchodzą pewne elementy backlogu produktu, które zostały wybrane akurat do danego sprintu. Jednak poza nimi zespół deweloperski ma do wykonania także plan dostarczenia przyrostu produktu oraz musi zrealizować cel sprintu. Backlog produktu został określony już wcześniej, ale plan dostarczenia przyrostu musi być rozpisany przez deweloperów. To od nich zależy rozłożenie zadań w czasie czy modyfikacje poszczególnych elementów backlogu sprintu. Nie mogą oni jednak wprowadzać zmian w backlogu produktu, ponieważ to leży w gestii Product Ownera. 

Backlogu sprintu – tak jak backlogu produktu – nie można zamknąć już na etapie planowania. Oba te artefakty mogą ulec zmianie w trakcie całego procesu, dlatego w czasie planowania sprintu powstaje jedynie prognoza co do dostarczenia poszczególnych elementów do końca sprintu.

Backlog – w jakiej formie powinien być prowadzony? Scrum board

Dobrą praktykę stanowi spisanie backlogu produktu jako listy na papierze, komputerze czy w aplikacji i udostępnienie jej wszystkim zainteresowanym. Backlog sprintu najczęściej pojawia się na tablicy (Scrum board) pokazywanej podczas codziennych spotkań zespołu.