Blog

Artykuł przeczytasz w: 5 min

ROI – definicja, wzór, przykłady

Artykuł przeczytasz w: 5 min
Inwestując w nowoczesne projekty marketingowe i IT należy regularnie oceniać ich opłacalność. W tym celu wykorzystywany jest ROI, czyli wskaźnik rentowności inwestycyjnej, dzięki któremu można optymalnie wykorzystać dostępny budżet.

SPIS TREŚCI

  Czym jest ROI? 

  ROI – co to znaczy? Rozwinięciem skrótu jest Return on investment i służy do określania zwrotu z inwestycji. Miernik ten jest wykorzystywany m.in. w trakcie realizacji kampanii reklamowych Google Ads oraz pozycjonowania witryn. Ponadto stosuje się go w celu zmierzenia efektywności działania przedsiębiorstwa, niezależnie od struktury jego majątku lub czynników nadzwyczajnych. Wartość wskaźnika może być przedstawiona, zarówno w postaci procentowej, jak i w stosunku liczbowym. Sprawdza się w przypadku kampanii otwartych opartych na dużych i mniejszych budżetach. Dzięki niemu możliwe jest ustalenie tego, czy dana inwestycja okazała się opłacalna.

  Analiza wskaźnika, służy do pomiaru bezwzględnej opłacalności dla wszystkich dostawców kapitału. Może być również interpretowana ekonomicznie, jako stopa zwrotu z nakładów inwestycyjnych, jakie zostały poniesione na realizację danej inwestycji. Ta metoda często jest wykorzystywana do oceny działań marketingowych, szkoleniowych i IT. 

  ROI kalkulator, czyli jak obliczyć wskaźnik rentowności inwestycji?

  Jak obliczyć ROI? Obowiązujący ROI wzór to:

  ROI = zysk netto / kapitał x 100%

  Przy czym:

  • Zysk netto oznacza przychody po odjęciu kosztów produkcji i reklamy,
  • Kapitał z kolei, to koszty poniesione w celu osiągnięcia zysku.

  Wskaźnik ROI – interpretacja

  Zastanawiasz się, jak wygląda analiza ROI i w jaki sposób można zinterpretować ten wskaźnik? Współczynnik może przyjmować, zarówno wartości dodatnie, jak i ujemne. Ujemny wskaźnik oznacza, że akcja marketingowa była nieopłacalna. Wskaźnik rentowności inwestycji często przyrównuje się do wartości średniego ważonego kosztu kapitału (WACC):

  • Gdy wartość ROI jest większa, lub równa WACC oznacza to, że inwestycja jest opłacalna,
  • Gdy wartość ROI jest mniejsza niż WACC oznacza to, że inwestycja jest nieopłacalna.

  Im wyższy wskaźnik ROI, tym większa rentowność inwestycji. Należy jednak zaznaczyć, że jeśli kapitał włożony w działania przewyższa zysk, oznacza to, że inwestycja była nieopłacalna. Konsekwentna analiza, ocena opłacalności projektów pozwala zweryfikować, które działania są najbardziej opłacalne dla firmy, eliminując te, które nie są dla niej korzystne. Jest to kluczowe działanie dla wyznaczenia właściwej drogi rozwoju firmy i weryfikacji, w jaki sposób najlepiej zainwestować budżet. 

  Return on investment w praktyce

  Informacje dotyczące tego, jak obliczyć return on investment są szczególnie przydatne w firmach prowadzących działalność internetową. Sklepy internetowe inwestują w reklamę Google Ads oraz pozycjonowanie, a następnie ich właściciele chcą poznać precyzyjne zyski ze sprzedaży. W praktyce wskaźnik ROI, najczęściej wykorzystywany jest podczas realizacji kampanii reklamowych w Google, ponieważ podstawowe informacje na temat wysokości sprzedaży są zbyt małe, aby określić rentowność inwestycji. 

  Dzięki takiemu rozwiązaniu właściciel firmy może określić, ile dokładnie zarobił oraz jak prezentuje się jego budżet. Dużym atutem stosowania tej metody jest prostota. Po dokładnym ustaleniu przychodów oraz kosztów poniesionych w danym okresie wskaźnik ROI w bardzo szybki sposób, może zostać obliczony. Bez konieczności stosowania specjalistycznego oprogramowania.

  ROI – definicja, wzór, przykłady

  ROI wzór – przykład obliczania

  Aby zobrazować, co to ROI, warto przedstawić przykład obliczania takiego wskaźnika w sklepie internetowym. Załóżmy, że sklep w danym okresie wygenerował 5000 zł przychodu ze sprzedaży. W tym samym czasie zostały poniesione następujące koszty:

  • Koszty związane z produkcją sprzedanych towarów – 2000 zł,
  • Kampania Google Ads – 1000 zł,
  • Podatki – 200 zł.

  Aby obliczyć przykładowy wskaźnik rentowności inwestycyjnej, wykorzystujemy wcześniej podany wzór:

  ROI = [(5000 – 3200) / 3200] x 100

  ROI = 56,25%

  Na tym przykładzie wskaźnik, wynosi 56,25%, co oznacza, że na każde wydane 1000 zł przypada zwrot z inwestycji oraz dodatkowy zysk w wysokości 562,5 zł.

  Ocena działań marketingowych – wady i zalety

  Za zalety w ocenie działań marketingowych zalicza się:  

  • Brak skomplikowanych obliczeń,
  • Prosta interpretacja wyniku.

  Z kolei do wad należy:

  • Brak uwzględnienia zmian wartości pieniądza w czasie,
  • Nieobiektywne wyznaczanie granicznej stopy zwrotu.

  Reasumując, mimo iż wskaźnik rentowności inwestycji sprawdza się do oceny społecznej opłacalności projektów i innych działań marketingowych, warto jednak wiedzieć, że jest on dość ogólny. Nie uwzględnia zmian wartości pieniądza w czasie oraz dodatkowych kosztów związanych z realizacją strategii marketingowej takich jak m.in. wynagrodzenia pracowników czy koszty technologii. 

  Podoba Ci się ten artykuł?
  Oceń:

   KROK 1 z 6

   Gotowy na darmową rozmowę strategiczną?
   Zrób pierwszy krok na drodze do wzrostu sprzedaży! Wypełnij wskazane pola, a my przeanalizujemy Twój serwis i sprawdzimy jak radzi sobie Twoja konkurencja.

   Imię i Nazwisko

   E-mail służbowy

   Telefon

   Nazwa firmy

   Stanowisko

   Strona internetowa

   KROK 2 z 6

   Jakie są Twoje cele na najbliższy rok?
   Wskaż co chcesz zrealizować, a my powiemy Ci jak to zrobić.

   Inne

   KROK 3 z 6

   Interesuje Cię
   Zaznacz usługi, które Cię interesują.

   Inne

   KROK 4 z 6

   Co przeszkadza Ci osiągnąć wyznaczone cele?
   Jakie blokery nie pozwalają Ci osiągnąć założonych celów?

   Inne

   KROK 5 z 6

   Z kim konkurujesz?
   Opisz nam kto jest Twoją bezpośrednią konkurencją.


   KROK 6 z 6

   Ile wynosi Twój miesięczny budżet marketingowy?
   Wybierz przedział budżetu miesięcznego.

   This will close in 0 seconds

    KROK 1 z 6

    Gotowy na darmową rozmowę strategiczną?
    Zrób pierwszy krok na drodze do wzrostu sprzedaży! Wypełnij wskazane pola, a my przeanalizujemy Twój serwis i sprawdzimy jak radzi sobie Twoja konkurencja.

    Imię i Nazwisko

    E-mail służbowy

    Telefon

    Nazwa firmy

    Stanowisko

    Strona internetowa

    KROK 2 z 6

    Jakie są Twoje cele na najbliższy rok?
    Wskaż co chcesz zrealizować, a my powiemy Ci jak to zrobić.

    Inne

    KROK 3 z 6

    Interesuje Cię
    Zaznacz usługi, które Cię interesują.

    Inne

    KROK 4 z 6

    Co przeszkadza Ci osiągnąć wyznaczone cele?
    Jakie blokery nie pozwalają Ci osiągnąć założonych celów?

    Inne

    KROK 5 z 6

    Z kim konkurujesz?
    Opisz nam kto jest Twoją bezpośrednią konkurencją.


    KROK 6 z 6

    Ile wynosi Twój miesięczny budżet marketingowy?
    Wybierz przedział budżetu miesięcznego.

    This will close in 0 seconds