#Gamechangers

Benchmarking

Benchmarking jest jednym z ważnych narzędzi analizy konkurencji, pozwalającym na identyfikację najlepszych praktyk i wyprzedzenie działań konkurentów. Odpowiednio przeprowadzony proces benchmarkingu może przyczynić się do zwiększenia wydajności i konkurencyjności firmy, a także do poprawy zadowolenia klientów.

Benchmarking

Benchmarking jest jednym z ważnych narzędzi analizy konkurencji, pozwalającym na identyfikację najlepszych praktyk i wyprzedzenie działań konkurentów. Odpowiednio przeprowadzony proces benchmarkingu może przyczynić się do zwiększenia wydajności i konkurencyjności firmy, a także do poprawy zadowolenia klientów.

 

Benchmarking jako narzędzie analizy konkurencji

W dzisiejszych czasach, w świecie biznesu, nie wystarczy już tylko oferowanie dobrych produktów czy usług. Wartość firmy zależy również od jej pozycji na rynku w stosunku do konkurencji. Właśnie dlatego tak ważne staje się stosowanie narzędzi pozwalających na śledzenie działań konkurentów oraz na wyprzedzenie ich działań. Jednym z takich narzędzi jest benchmarking.

 

Benchmarking — definicja

Benchmarking to proces analizowania działań konkurentów w celu identyfikacji najlepszych praktyk oraz sposobów na doskonalenie własnych działań. Polega na porównaniu swojej firmy lub produktu pod kątem wydajności, jakości oraz innowacyjności, a następnie wykorzystaniu zdobytych informacji do poprawy swojej oferty.

 

Rodzaje benchmarkingu

 • Benchmarking wewnętrzny – porównanie działań wewnątrz organizacji, między różnymi zespołami lub jednostkami, mające na celu poprawę efektywności działań firmy.
 • Benchmarking konkurencyjny – analiza działań konkurencji w celu identyfikacji najlepszych praktyk oraz zwiększenia konkurencyjności własnej firmy.
 • Benchmarking strategiczny – porównanie strategii działania firmy z najlepszymi praktykami na rynku, a następnie dostosowanie strategii do panujących warunków rynkowych.

 

 

Metodologia

Proces benchmarkingu składa się z kilku kroków:

 • Określenie celów benchmarkingu
 • Wybór działań lub procesów do porównania
 • Wybór firm do porównania
 • Zebranie danych o porównywanych firmach
 • Porównanie wyników
 • Wnioskowanie i dostosowanie działań w swojej firmie

 

 

Benchmarking — zastosowanie

Benchmarking znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach biznesu, m.in.:

 • Marketingu – analiza działań konkurencji w zakresie promocji, cen i dystrybucji.
 • Produkcji – porównanie procesów produkcji w celu zwiększenia wydajności oraz redukcji kosztów.
 • Usługach – identyfikacja najlepszych praktyk w obsłudze klienta oraz poprawa jakości usług.
 • Innowacjach – analiza działań konkurencji pod kątem wprowadzania innowacji oraz dostosowanie własnej strategii innowacyjnej.

 

 

Podsumowanie

Benchmarking to narzędzie pozwalające na zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez analizę działań konkurencji oraz wykorzystanie z najlepszych praktyk na rynku. Dzięki temu firma może ulepszać swoją ofertę oraz procesy biznesowe, co prowadzi do zwiększenia wydajności, obniżenia kosztów i zwiększenia zadowolenia klientów. Przy właściwym wykorzystaniu benchmarkingu, firma może zyskać przewagę konkurencyjną i umocnić swoją pozycję na rynku.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat benchmarkingu? Odwiedź naszego bloga i przeczytaj artykuł Dlaczego warto wykorzystać benchmarking w marketingu internetowym? .